El sector logístico verá un aumento salarial del 3 en 2024

El sector logístic veurà un augment salarial del 3% en 2024

La signatura de consultoria Randstad Research ha divulgat recentment les seves projeccions sobre els augments salarials per a l’any 2024 a Espanya. A pesar que s’anticipa un increment generalitzat en els salaris, la majoria se situarà per sota de l’Índex de Preus al Consumidor (IPC), segons el recent Informe de Tendències Salarials 2024 elaborat per l’empresa de Recursos Humans. Es tracta d’un informe que avalua les tendències de l’augment salarial en diferents sectors d’Espanya.

El sector logístico verá un aumento salarial del 3 en 2024

Aquest informe assenyala que és esperable que els salaris experimentin augments moderats. Van detallar que el rang oscil·larà entre el 2% i el 3,5%. Asseguren que això reflecteix una resposta cautelosa a l’actual entorn econòmic marcat per la inflació i les tensions geopolítiques. Així mateix, l’informe suggereix que els directors de logística, caps de magatzem i comercials seran els rols que més notaran

l’increment salarial.

Augment salarial en sector logístic i de transport
En particular, el sector logístic i de transport s’albira com un dels més dinàmics, amb previsions d’un augment salarial pròxim al 3%. La creixent demanda impulsada pel comerç electrònic ha propiciat un bon moment per a aquestes activitats, que empren el 5,6% de la població activa. Encara que els increments són significatius, l’informe assenyala que el dèficit de talent i la dinàmica del mercat només aconsegueixen mitigar parcialment l’impacte de la inflació en els salaris.
Quant als salaris en el sector logístic, Randstad destaca que els rols de director logístic, cap de magatzem i comercial seran els que més sentiran la pujada. En termes de ciutats i ocupacions, Madrid i Barcelona continuen liderant en sous, seguides per Bilbao i Màlaga. Per exemple, un director logístic amb entre 1 i 4 anys d’experiència pot guanyar entre 36.000 i 50.000 euros a l’any a Bilbao, mentre que a Màlaga la xifra oscil·la entre 34.000 i 39.000 euros.
En un altre ordre d’idees, l’informe destaca sectors com el retail, els serveis a empreses i la banca, assegurances i consultoria, on s’observen increments salarials que varien entre el 2% i el 3,5%, evidenciant una tendència a l’alça en la majoria dels àmbits laborals. En el sector tecnològic i de les telecomunicacions, els salaris superen la mitjana, amb remuneracions inicials de 30.000 euros a Madrid i Barcelona que poden duplicar-se per a perfils amb major experiència.

Formació contínua

Davant aquest panorama, Randstad subratlla la importància de la formació contínua per a millorar l’ocupabilitat i obtenir millores salarials en un mercat laboral competitiu i en constant canvi.
Així mateix, els experts asseguren que la formació en l’ocupació en el sector logístic exerceix un paper crucial en el desenvolupament i l’èxit tant dels professionals com de les empreses. Entre les raons clau per les quals la formació és de vital importància en aquest sector destaca l’evolució tecnològica. Això perquè la logística ha experimentat canvis significatius amb l’adopció de tecnologies avançades, com a sistemes de gestió de magatzems, rastreig per GPS, automatització de processos i anàlisis de dades. La formació constant permet als empleats familiaritzar-se i adaptar-se a aquestes noves tecnologies, millorant l’eficiència i reduint errors.

Imatge cortesia d’https://pixabay.com, a qui pertanyen tots els drets