Paquet de Mobilitat va ajudar transportistes espanyoles a recuperar terreny

 El Paquet de Mobilitat ha marcat una fita significativa a l’àmbit del transport, especialment en el desplaçament de conductors entre països de la Unió Europea. Les empreses transportistes de l?est d?Europa van començar a perdre terreny, mentre que les espanyoles van registrar creixement. Segons l’informe presentat per la Federació Nacional d’Associacions de Transport d’Espanya (Fenadismer), els canvis normatius han començat a fer efecte. L’informe de l’organització que agrupa les empreses del sector transport a Espanya va assegurar que els canvis es reflecteixen als patrons de transport de mercaderies a Espanya.

 Alhora, els canvis s’evidencien a l’últim estudi sobre transport internacional de mercaderies per carretera. En aquest cas, és una compilació anual realitzada pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

Transportistes espanyoles en recuperació

L’any 2021 es va observar una reducció notòria en la presència de flotes provinents de països de l’Est d’Europa en el transport de mercaderies per carretera cap ai des d’Espanya. Les importacions van registrar un descens considerable, amb les flotes procedents d’aquests països transportant un 18% del total de tones de mercaderies cap a Espanya, en comparació del 28% que controlaven el 2019. De manera més específica, es va destacar la disminució de la presència d’empreses romaneses en un 20% i de les búlgares en un 15%. Tot i això, és cridaner el creixement experimentat per les empreses de transport poloneses i lituanes, amb increments del 16% i del 6%, respectivament. En el cas de les exportacions espanyoles, les flotes de països de l’Est van representar un 17% del total de mercaderies transportades el 2021 i van evidenciar una caiguda de deu punts percentuals respecte al 2019. Fenadismer destaca que aquesta disminució en la presència de flotes estrangeres ha afavorit els transportistes espanyols. Aquests han experimentat un augment significatiu en la seva quota de participació en el transport internacional, i han arribat a transportar el 67% de les exportacions espanyoles i el 66% de les importacions al país durant el 2021.

Serveis de cabotatge

Una altra dada registrada als informes és la referida a l’impacte en els serveis de cabotatge. S’hi ha registrat una reducció notable a les flotes procedents de països de l’Est d’Europa. Aquest canvi ha fet que les flotes portugueses recuperin la seva posició com les principals empreses estrangeres que operen a Espanya, abastant fins a un 32% de les tones transportades en règim de cabotatge. El segueixen Romania amb un 15%, Polònia amb un 14%, i Bulgària amb un 12,03%. En resum, la nova regulació ha generat un canvi significatiu al panorama del transport internacional a Espanya. Tot i que hi ha hagut una disminució en la presència de flotes d’alguns països de l’Est, altres han experimentat un creixement inesperat. Aquesta transformació ha atorgat als transportistes espanyols una major participació al mercat nacional i internacional, enfortint la seva presència i contribuint a una reconfiguració dels patrons de transport al país. Imatge cortesia de https://pixabay.com, a qui pertanyen tots els drets