Els Estibadors proposen canvis en la gestió del ports per millorar la seva productivitat

Motivats pels grans reptes que exigeixen els canvis de la tecnologia digital per al sector i pel creixement en el volum de mercaderies transportades, l’Associació Nacional d’Empreses Estibadores, Anesco, manifesta tot el seu interès en augmentar la competitivitat dels ports amb la millora del model de gestió del Sistema Portuari Espanyol.
Després d’analitzar a Madrid tots els components del marc estratègic del Sistema Portuari Espanyol estructurat per Ports de l’Estat, els estibadors agrupats en Anesco manifesten que és necessària la revisió del model de gestió per fer-lo més productiu i competitiu.
De fet plantegen la iniciativa de crear grups de treball que facilitin una millor interacció i diàleg amb els prestadors dels serveis de port del país.
L’Associació també considera que si les administracions públiques concentren tota la seva atenció en els ports només “per augmentar els seus nivells de recaptació”, aconseguiran com a resultats més perjudicis en comparació als beneficis, ja que en llastrar les exportacions i les importacions es perden valuoses i significatives oportunitats en tràfics de transbord.
La retroalimentació i anàlisi del marc estratègic del Sistema Portuari Espanyol va ser propiciada directament per Ports de l’Estat, entitat que va sol·licitar l’opinió de les diferents autoritats portuàries sobre el document. Un cop rebudes totes les observacions i propostes, entre elles les aportades per Anesco, el Marc Estratègic serà actualitzat per a setembre de 2019.
Des del seu nomenament com a presidenta de l’ens portuari, Ornella Chacón ha propiciat la realització de diverses reunions i trobades per anar consolidant i estructurant aquest nou marc que regirà el desenvolupament del sector.

25Prioritats de l’Associació per als propers mesos

Anesco té com a propòsit a curt termini avançar de manera decidida en la negociació col·lectiva amb els actors del sector, amb la finalitat de buscar i aconseguir acords amb el Govern, les organitzacions sindicals i les forces polítiques.
La principal finalitat és definir amb aquests representants solucions consensuades, tant a nivell del marc normatiu com en la negociació col·lectiva sectorial estatal.
L’Associació d’Empreses Estibadores és una associació empresarial patronal, creada per a la representació, foment, gestió i defensa de les empreses estibadores. Actua com a interlocutor empresarial de les organitzacions sindicals del sector de l’estiba. Exerceix sense ànim de lucre i compta amb la major representativitat en el sistema portuari espanyol.

Actualment Anesco compta amb 34 llicenciataris del servei de manipulació de mercaderies qui al seu torn pertanyen a diversos grups empresarials.