Ership va instal·lar grua al port de Tarragona per augmentar capacitat de càrrega i descàrrega

L’operador marítim Ership va adquirir una nova grua a les instal·lacions del port de Tarragona. Es tracta de la setena unitat que funciona al recinte català, per tal de poder manipular tant sòlids a granel com a càrrega en general.

Amb la incorporació de la nova grua a l’operació, Ership cerca guanyar capacitat de càrrega i descàrrega.

La unitat s’incorpora a la feina que ja avancen les altres sis distribuïdes entre els molls de Castella (2 en operació) i al moll d’Aragó on treballen els altres.

La companyia va manifestar que la compra d’aquest nou equip correspon al pla d’actualització de recursos tecnològics amb què compta Ership.

La incorporació d’aquesta nova màquina forma part de l’objectiu d’Ership d’actualitzar els recursos materials i millorar l’oferta dels seus serveis.

Per la seva banda, el port de Tarragona amb aquesta nova incorporació d’Ership suma un total de 26 grues operant a les seves instal·lacions.

Totes són de titularitat privada que tenen com a objectiu l’estiba i desestiba dels vaixells.

La nova grua Ership al port de Tarragona

L´equip és capaç de moure 100 tones de càrrega en general o de sòlids a granel.

Compta amb dos motors dièsel de 625 KW que li permet manipular càrrega en general i sòlids a granel, especialment minerals i productes agroalimentaris.

Podeu mobilitzar les 100 tones sota el ganxo a una alçada de 24 metres i 50 tones amb cullera a una alçada de 32 metres.

La grua té una longitud de 18,5 metres, una alçada de 67 metres i una amplada de 10,5 metres.

També compta amb una superfície de la zona de suport de 36 metres quadrats d´extensió.

El seu pes total és de 440 tones, inclosos els mecanismes instal·lats de rotació.

Aquest equip és tan versàtil que pot operar qualsevol tipus de mercaderia: càrrega en general, mercaderia a granel o contenidors. Tot gràcies a la adaptació fàcil dels mecanismes d’elevació.

La setena grua substitueix una màquina automòbil model HMK 300 EG, que recentment va embarcar al moll d’Aragó amb destinació cap a un altre port mediterrani.

Les grues del Port Tarragona

Del total de les 26 grues amb què compta el Port de Tarragona, se’n destaquen les següents:

Les grues portacontenidors

Estan ubicades a la terminal especialitzada del moll d’Andalusia. Són tres en total que es fan servir per al trasllat de contenidors des del moll fins al vaixell i viceversa, gràcies a l’ús de sistemes verticals de càrrega i descàrrega.

Les grues pòrtics

S’utilitzen en la majoria dels casos per mobilitzar contenidors. També es fan servir en molls, fàbriques o tallers. Al Port hi ha 6 grues d’aquest tipus de les quals, quatre es troben ubicades al moll de Reus i dues al moll de Rioja.

Les grues automòbils

Són 16 en total i estan ubicades a les instal·lacions portuàries tarragonines. Per la seva flexibilitat es poden utilitzar en diferents camps d’aplicació al port. Són molt eficaços.