Port de Barcelona_ electrificación de muelles reducirá 25_ de sus emisiones

Port de Barcelona: electrificació de molls reduirà el 25% de les emissions

 Amb una inversió de 110 milions d’euros, el Port de Barcelona a través del projecte Nexigen planeja l’electrificació dels molls.  El propòsit: reduir el 25% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de l’operació.

Port de Barcelona_ electrificación de muelles reducirá 25_ de sus emisiones

 L’Autoritat Portuària de Barcelona sosté que el termini de finalització del projecte serà el 2030.
 Els objectius del pla Nexigen contemplen:
 ● Connexió a la xarxa elèctrica.
 ● Desplegament de cablatge cap als diferents molls.
 ● Col·locació dels sistemes Onshore Power Supply, OPS, als molls de creuers, ferris i portacontenidors de les terminals Best Hutchison Ports i Ferry Barcelona.
 El projecte ha estat concebut a partir d’estudis previs i necessitats de subministrament elèctric detectades el 2020.
 Aquestes necessitats es van mapejar en les diferents molles que ara formen part d’aquesta electrificació.  Entre ells hi ha el moll Prat, la dàrsena de Sant Bertran, el moll Costa i el moll Adossat.
 Aleshores, es va estimar que el recinte portuari requeria al voltant de 80 MW de potència per aconseguir electrificar els molls.

 La reducció d’emissions en xifres

 El Port estima que un cop Nexigen estigui en ple funcionament, es podrà evidenciar una reducció de prop de 60.000 tones de Diòxid de Carboni i 1.264 tones d’Òxid de Nitrogen.
 També la disminució del 38% de les emissions que anualment produeixen els vaixells mentre romanen al port i el 25% de les produïdes en maniobres i el procés d’amarratge.
 La descarbonització de l’activitat portuària s’integra als objectius proposats per l’Organització Marítima Internacional (IMO per les sigles en anglès).
 La IMO busca per al 2030 reduir el 50% de les emissions portuàries i per al 2050 aconseguir la neutralitat d’emissions.

Una inversió ben projectada

 Dels 110 milions d’euros destinats a implementar el projecte, 20 seran per al desplegament de la xarxa elèctrica i els 90 milions restants, per als Onshore Power Supply, OPS.
 Pel que fa a obres i gestió del Nexigen, començarà amb dos projectes pilots d’electrificació de les terminals de portacontenidors i ferris Barcelona.
 Es preveu que els terminis de construcció i connexió dels OPS per posar en marxa les proves pilot seran de 12 mesos.  D’aquesta manera per a finals del 2023 i el primer trimestre del 2024, serà possible iniciar amb el primer subministrament elèctric a les dues terminals.
 Després de finalitzades les proves pilot, els sistemes de connexió de vaixells seran integrats al pla d’electrificació del port.
 Nexigen és un projecte altament complex, per la qual cosa s’ha de fer en diferents fases de forma simultània, per aconseguir implementar una xarxa elèctrica sensoritzada, intel·ligent i flexible.

Referents internacionals

Per avançar aquest projecte a més dels mapeigs dels molls i l’anàlisi interna, el port català també va prendre com a referents els ports de Los Angeles i de Vancouver pels seus avenços i projeccions en el tema d’electrificació.
 Actualment el Port de Barcelona és el “més avançat” en aquest aspecte si se’l compara amb els altres ports espanyols.