Europa en camí als camions no tripulats

La tendència és molt clara: Europa es dirigeix rumb a la robotització de l’transport per carretera. És un mercat canviant que ha presentat durant 2019 importants avenços que marquen el futur proper a partir de l’any 2020.
Durant el transcurs de 2019 el transport de càrrega no tripulat s’ha convertit en una realitat pròxima. Exemple a Europa Rússia i Suècia es van atorgar permisos per efectuar proves amb camions no tripulats i alguns fabricants d’automòbils ja van anunciar el desenvolupament de les seves pròpies flotes d’aquests models.
Aquesta tendència unida al fet que el 70% dels conductors actuals es jubilaran i el reemplaçament de personal per treballadors joves és dues vegades menor del que requereix, les empreses de logística i transport han de alertar seriosament davant d’aquesta situació.
Per això els camions no tripulats sols o en caravana són la millor solució a llarg termini per esmenar aquests inconvenients. Les primeres empreses de el sector que entenguin realment aquesta tendència i prenguin accions concretes ja, seran les primeres a percebre els resultats.
El que sí és una realitat és que no es pot aturar la tecnologia i és molt probable que a la volta de 10 anys els vehicles tradicionals ja seran reemplaçats per camions no tripulats. Aquest transport ajudarà a millorar el control de les operacions logístiques així com en la reducció de costos mitjançant l’ús de combustible eficient.

El mercat de l’transport europeu: actualitat i tendències

Segons Alexander Monsch, cap de la filial AsstrA a Alemanya (Empresa de Transport Internacional i Logística), 2019 ha estat l’any de la digitalització de l’mercat de l’transport a Europa. Aquesta tendència afectarà el comportament de el sector logístic de el continent per als propers anys.
De fet per aquest cap d’any hi haurà el llançament d’un sistema satelital de peatge a tot Europa i per a juny pròxim els camions registrats a la Unió Europea han de tenir tacògrafs intel·ligents.
Un altre desenvolupament és l’estàndard ecològic Euro 6d d’ús obligatori per a cotxes nous a partir d’aquesta tardor. Aquesta normativa controla i posa límits d’emissions per a vehicles de motor de gasolina i motor dièsel.
Segons les projeccions de AsstrA per al proper any l’increment de la demanda d’el transport viari a Europa s’estima serà de el 2 a el 3%.

Paquet de la mobilitat de la UE

Aquest paquet ha originat gran controvèrsia, ja que inclou lleis per enfrontar diversos problemes que es presenten en el transport per carretera dins d’Europa. L’objectiu és estandarditzar les normes per millorar i complir amb indicadors ecològics i incentivar la competència sota les mateixes condicions entre els estats membres de la Unió.
Com de pla tampoc es pot prescindir totalment de l’conductor ja que l’intel·lecte humà és necessari per al carregui i descarregui de mercaderies, així com per al maneig de l’camió a les grans ciutats, es fa necessari la regulació de la feina de casa.
Per això la normativa també inclou el control de la remuneració dels conductors i el gaudir del seu descans setmanal només en hotels.