Factors que influiran en la logística inversa el 2023

Con todos los efectos que produjo la pandemia y el crecimiento exponencial de las compras online, el 2022 fue un año marcado por la toma de conciencia de las grandes dimensiones que la logística inversa alcanzó durante el año que acaba de terminar.

Factores que influirán en la logística inversa en 2023

 Amb tots els efectes que va produir la pandèmia i el creixement exponencial de les compres en línia, el 2022 va ser un any marcat per la presa de consciència de les grans dimensions que la logística inversa va assolir durant l’any que acaba d’acabar.
 I una de les raons és que mentre les compres per Internet creixen a doble dígit, així mateix el volum dels canvis i devolucions de mercaderia duplica aquest creixement.
 De fet, els articles tornats arriben a representar el 12% de la facturació per a alguns e-commerce.
 La rapidesa amb què trenca l’estoc retingut es va convertir en un factor clau per assolir la sostenibilitat econòmica de les marques.  Així ho va manifestar la consultora iF Lastmile, especialista en logística inversa, al seu informe: “Logística inversa: desafiaments i tendències 2023”.

Principals factors que marcaran l’evolució de la logística inversa durant el 2023

Intel·ligència Artificial, IA

L’aplicació de la IA esdevindrà la clau per segmentar el flux de la logística inversa.  Gràcies a això, se’n podrà millorar la traçabilitat, augmentar l’operativitat dels processos i reduir costos.

La fi de les devolucions gratuïtes

 A causa de l’impacte insostenible per al resultat dels comerços, s’imposarà l’estratègia de devolució sense cost però limitada només a alguns productes.  La gratuïtat es conservarà només per a canvis o despeses personalitzades en funció del comprador.

L’auge de la circularitat

 Es començarà el desenvolupament d’estratègies i fórmules de recommerce, per tal de donar una segona vida a la mercaderia tornada.  Es farà mitjançant el recondicionament i l’aplicació de solucions de reciclatge que evitin la deixalla incontrolada.

Un enfocament de rendibilitat

Les devolucions deixaran de ser tractades només com un cost perquè migrin cap a un enfocament de rendibilitat.  La gestió se centrarà en el reemplaçament dels productes, en conèixer més profundament el client i en dissenyar noves estratègies de fidelització.

La sensibilització social

És un fet que el malbaratament que originen els productes que no es reintegren al canal comercial cada vegada està prenent dimensions desproporcionades.  De fet, dos de cada tres consumidors estan disposats a pagar més a aquelles marques que són identificades al mercat com a socialment responsables.

Les fallades de la logística inversa

Durant les temporades altes, els e-commerce pateixen per l’alt volum de devolucions.
Amb el temps, la logística inversa va començar a tenir un paper protagonista en diferents sectors i un factor necessari per consolidar la viabilitat d’una empresa.
Les devolucions fan part del diari viure i el mercat ja està veient les conseqüències de la mala gestió.
Per exemple, un dels sectors més afectats a Espanya per la devolució de productes és el sector de la moda.  Al país, almenys una de cada tres peces comprades en línia és tornada.
Això suposa esforços humans i econòmics considerables per als e-commerce.
En aquest escenari, la gestió de la logística inversa esdevé un factor fonamental que ha d’anar acompanyada d’una política clara i accessible de devolucions davant del client.