Fons Ports 4.0 obrirà convocatòria aquest gener

 Per al mes de gener del 2022, el sistema portuari d’Espanya llançarà la segona convocatòria de projectes precomercials del fons Ports 4.0.
 La nova convocatòria juntament amb els projectes comercials que ja funcionen, tindran un pressupost de 11,2 milions d’euros més gran que la primera convocatòria que va ser de 7,5 milions.

Fondo Puertos 4.0 abrirá convocatoria este enero

En aquesta segona edició es preveu per als projectes precomercials un import de subvenció màxim d’un milió d’euros.  També la possibilitat d’obtenir serveis d’incubació i d’acceleració, sempre que els projectes suposin una assignació superior a 50.000 euros.
 El comitè que administra el fons Ports 4.0 va seleccionar 19 iniciatives per atorgar una subvenció.

Els projectes seleccionats utilitzen diferents tecnologies:

  1. La sensorització: utilitzada com a tecnologia principal per quatre projectes.
  2. Automatització de processos: utilitzat per tres projectes.
  3. Ciberseguretat: utilitzada per dos.
  4. Altres tecnologies utilitzades per la resta de projectes fan referència a l’ús de la robòtica, els drones, hidrògens i tecnologia satelital, propulsió per vent, extracció d’hidrocarburs, entre d’altres.
Per part seva, set projectes estan orientats a aconseguir eficiència logística.  Sis de sostenibilitat ambiental i energia.  Cinc a seguretat i protecció i un a l’ús de plataformes intel·ligents i digitalització de processos.

Un dels projectes seleccionats en fase precomercial

És el projecte “e-H2 RTG”, presentat per les empreses Paceco Momentum i Jalvasuub Engineering.
Lobjectiu és aconseguir la integració de piles dhidrogen dalta eficiència amb un programari de gestió denergia.
La finalitat: reduir l’empremta de carboni i impulsar les RTG sense emissions de CO2, partícules o gasos d’efecte hivernacle.  La implementació del projecte es farà mitjançant l’actualització de la maquinària ja existent o mitjançant la construcció d’unitats noves amb aquest equip de piles d’hidrogen.
Cal destacar fent al·lusió a la convocatòria de projectes precomercials desenvolupada el 2020, que aquell any es van admetre 157 sol·licituds.
Després es va fer l’exposició pública de les sol·licituds admeses que van finalitzar el 16 de novembre passat mitjançant videoconferència a causa de l’emergència sanitària.
A la segona convocatòria el pressupost es va incrementar en un 50%.
A més del pressupost per a projectes precomercials, les idees d’intraemprenedoria tindran un suport de 750.000 euros (unes 112.500 idees).
Ports de l’Estat va indicar que aquest finançament és possible gràcies als diners propis del fons, sense tenir en compte actors externs.
D’altra banda, el sistema portuari espanyol va aprovar el programa d’actuacions per finançar el Fons Financer d’Accessibilitat Terrestre Portuària.  El Fons contempla el suport de 62 projectes per un valor de 1.541 milions d’euros.
Els projectes que inclou aquest fons preveuen un desemborsament de 133,8 milions d?euros per al 2022.
El més rellevant és que gràcies al Fons Financer d’Accessibilitat Terrestre Portuària i als fons comunitaris, s’està aconseguint el propòsit d’aconseguir la connectivitat total dels ports amb les Xarxes Transeuropees de Transport.