La Generalitat confia en la indústria logística per al creixement econòmic de Calatunya

Posar en marxa una estratègia logística juntament amb els fons europeus Next Generation, serà l’aposta de la Generalitat per aconseguir la recuperació econòmica de Catalunya i el creixement sostingut de la seva economia.
 Així ho va assegurar el secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat Isidre Gavín, qui juntament amb el conseller d’Empresa i Coneixement, Ramon Tramosa, van presentar a inicis de març de 2021 via online des del port de Barcelona la “Estratègia Logística per a la Internacionalització  de l’Economia Catalana “.
 L’empresa pública de la Generalitat de Catalunya, CIMALSA, va ser l’encarregada de redactar aquest full de ruta amb projecció fins al 2040.
 El document fa èmfasi en què la logística és un element estratègic per al país, la infraestructura més de ser una inversió, és el mitjà per permetre el desenvolupament de les activitats de l’entorn.
 A més a s’exalta el gran avantatge que resulta comptar amb dos ports com el de Tarragona i Barcelona, ​​com dos actius claus a l’excel·lència logística.  De fet, aquests ports són considerats com infraestructures que generen riquesa.

L’estratègia

 El document de la “Estratègia Logística per a la Internacionalització de l’Economia Catalana”, va ser realitzat per CIMALSA juntament amb la participació d’Empresa i Coneixement i al voltant de 120 institucions i professionals.
 Gràcies a la realització d’un procés obert i participatiu, es va aconseguir consolidar una estratègia integral que permet tenir un ampli cobriment del territori i de el sector.  L’objectiu és aconseguir aliances i sinergies entre els agents públics i privats de el sector.
 També serà el full de ruta definitiva per consolidar el sistema logístic català.  Com el seu horitzó es projecta cap a les dues dècades següents, durant aquest temps s’hauran de prendre decisions que permetin assolir l’objectiu final: millorar el posicionament de Catalunya al món econòmic global.
 Un altre dels reptes que es planteja en el document és contribuir a l’reequilibri territorial a través d’el desenvolupament logístic de la regió i l’enfortiment dels clústers empresarials.  Amb això serà possible entendre el territori com una xarxa interconnectada.
 La formulació de l’estratègia es va realitzar basada en el concepte LAAS (la logística com a servei integral): servei a consumidor, a el teixit productiu i la ciutadania.  També es va considerar el component ambiental, l’equilibri territorial i la digitalització.

 El document consta de quatre apartats:

  1.  Diagnòstic de les condicions de l’entorn.
  2.  Definició estratègica de les 5 línies de treball.
  3.  Establiment d’un òrgan de gestió i governança de el pla que vetllarà pel compliment d’objectius i indicadors.
  4.  Definició dels àmbits prioritaris d’actuació, així com dels 5 grups de treball encarregats pel seu desenvolupament.
  5.  Prioritats a curt termini (període 2020-2025)

 Competitivitat del component empresarial.

 Coordinació, regulació i promoció de el sector logístic.
 Funcionalitat de la xarxa d’infraestructures logístiques.
 Aposta decidida per la sostenibilitat.
 Agilitat de el desenvolupament de l’sòl logístic i intermodal.
 Aquests 5 eixos de treball prenen vida a través de 19 projectes i 60 mesures específiques que es prioritzen segons la seva importància.  Cada projecte tindrà un responsable, un grup de treball, cronograma i indicadors de gestió.