Logística sostenible

El futur de la nova logística ha de ser sostenible

Els productes que consumim tenen darrere seu un gran llast: el seu impacte en el medi ambient.

Per fer-nos una idea, a Espanya, les operacions logístiques i de transport són les responsables del 25% de les emissions de CO2 abocades a l’atmosfera.

Davant aquestes esgarrifoses dades i les conseqüències de l’empremta que hem deixat al planeta, el futur de la nova logística ha de ser sostenible; en cas contrari, no hi haurà futur. El principal objectiu: reduir la contaminació del sector.

La gran pregunta arribats a aquest punt és evident: ¿com aconseguir l’objectiu cap a un sector més sostenible?

La resposta és igual de òbvia: el procés no pot ser immediat, hi ha un llarg camí per recórrer i ens cal iniciar un camí d’aprenentatge i evolució cap a aquest model més respectuós i menys agressiu amb el medi ambient. Això és una cosa que no s’aconsegueix en dos dies; però hem de tenir en compte que no debenos frenar ni retardar l’avanç cap a aquest model … per no córrer el risc de quedar-nos fora del sistema.

Claus per iniciar el camí cap a la sostenibilitat a l’empresa logística

Sistemes de propulsió alternatius

A poc a poc de ha anat restringint l’ús de vehicles que no són eficients en la distribució urbana de moltes ciutats. Aquesta tendència s’anirà estenent cada vegada més … L’objectiu és propiciar la utilització de sistemes de propulsió alternatius, més eficients i menys contaminants, com el GNL, els vehicles híbrids o els elèctrics.

Són un gran pas cap a una activitat logística més sostenible i adaptada a les exigències de moltes ciutats.

És cert que està iniciativa comporta grans inversions, però és un camí inevitable i necessari.

Software: el poder de les dades

La informació és poder. I en aquest sentit, les noves tecnologies permeten un gran avanç cap a l’eficiència i la sostenibilitat.

Saber quina és l’empremta que deixa la nostra empresa és el primer pas. Coneixent quins són els punts més febles, quin tipus de serveis o de transport generen un major impacte … permeten a l’empresa posar en marxa estratègies de millora.

Així, comptar amb programaris que ens ajudin a mesurar la petjada de carboni ens permetrà posar en marxa accions que permetin optimitzar les rutes o gestionar les càrregues d’una manera més eficient, per exemple.

Green Logistics

Una nova i necessària filosofia que cerca la transformació de tots els sistemes i processos que intervenen en l’activitat logística amb la finalitat de crear estratègies més sostenibles basant-se en fer un ús aficaz de tots els recursos disponibles.

Logística nocturna

Apostar per un servei logístic nocturn és una altra alternativa interessant i atenir molt en compte. I és que la logística nocturna o en hores vall resulta molts més sostenible, reduint les emissions entre un 15% i un 30%.
No sempre és aplicable, però en aquells casos en què hi ha la possibilitat, és una estratègia a considerar.