Manca d’estàndards en transport intermodal redueix beneficis de digitalització

Aconseguir una òptima digitalització de les operacions de transport intermodal ha estat una fita complicada d’aconseguir, ja que no hi ha unificació ni transparència de criteris pel que fa a el moviment de mercaderies. Aquest va ser l’eix central de discussió en el panell sobre digitalització d’operacions de transport, “BDigital” de la Barcelona Economy Week (BNEW) realitzat el passat mes d’octubre.

Falta de estándares en transporte intermodal reduce beneficios de digitalización

En certes vessants del transport intermodal encara la digitalització és escassa per no utilitzar criteris comuns i un llenguatge unificat. Per això és que no s’ha aconseguit aprofitar tots els avantatges que ofereix la tecnologia en aquest sector. Al respecte els assistents a el panell van acordar que s’ha de tractar a la mercaderia tal com es tracta als passatgers.

Un mateix llenguatge

Jaume Adrover, director general de la consultora aeroportuària GPA (Gestió i Promoció Aeroportuària), afirma que hi ha la percepció que les companyies aèries estan molt digitalitzades. No obstant això, en pista les mercaderies passen per moltes barreres a l’igual que en altres sectors. Adrover diu que es fa necessari parlar un mateix llenguatge en digitalització entre tots els actors de la cadena de subministrament, mitjançant l’ús de sistemes que s’entenguin entre si i que agilitin la cooperació entre els agents participants.
Per la seva banda, Josep Maria Fortuny Sotsdirector d’Ordenació de l’Transport de Catalunya, afirma que un exemple comparatiu resulta el contenidor que va ser pres com a element de referència fa més de 50 anys. El mateix, segons afirma, ha de passar amb l’estandardització del digital. “És repensar el bàsic per aconseguir una entesa recíproc”.

El sector ferroviari i la digitalització

Així mateix, Miguel de Sanjuan director de Desenvolupament de Negoci a VIIA, va manifestar que encara que es cregui que el sector ferroviari està poc digitalitzat, cap a l’interior de l’operació sí que ho està. Aquest procés s’ha desenvolupat gradualment fins al punt que fa poc la companyia va llançar una App adreçada a optimitzar la productivitat de la gestió contribuint també a la transparència de la informació.

Transport per carretera

Al panell es va evidenciar el difícil que ha resultat implantar la tecnologia en els operadors terrestres per garantir una adequada digitalització i la seguretat de la informació.
Sota aquest context i per tal de millorar el funcionament de el sistema de transports, la Generalitat de Catalunya presentarà davant el ministeri de Transports un projecte que mostri amb visió completa la realitat del transport per carretera. La recopilació de dades i bon coneixement de el sector, permetrà que es prenguin accions que beneficiïn el sistema.

El sector marítim

És potser el sector que més avanços ha aconseguit en matèria d’integració amb la tecnologia enfront de les altres modalitats. L’objectiu és anar més enllà de la digitalització de les operacions i aconseguir enfocar el canvi cap a la digitalització de documents i contractes en paper.
Els assistents a el panell van estar d’acord que s’haurà d’aconseguir l’estandardització interna a cada un dels mitjans de transport. Amb això serà possible impulsar l’estandardització d’un llenguatge comú per al sector.