Nova expansió del Port de Barcelona

En el marc del IV Pla Estratègic del port de Barcelona projectat a 2025 i també a llarg termini fins al 2040, una de les línies de desenvolupament del enclavament és guanyar espai per a fins logístics.  Amb això s’espera assolir unes 20 hectàrees i destinar la meitat a la infraestructura logística.

Nueva expansión del Puerto de Barcelona

Amb aquesta fita serà possible augmentar la superfície fins a les 1.130 hectàrees, observant el canvi principal en els 99.684 metres quadrats que s’afegiran a la Zona d’Activitats Logístiques, una de les millors àrees per a l’activitat logística de Catalunya.
 La visió estratègica de el pla amb dos horitzons en el temps a curt i a llarg termini, es fa necessària per poder enfrontar no només la crisi sanitària actual, sinó també els canvis i transformacions disruptives i intempestives de el sector que s’han registrat des de 2008.
 El pla per al període 2021-2025 contempla la realització de projectes i compliment d’objectius a curt termini.  Per al 2040 plasma escenaris futurs de gran potencial amb línies d’acció que orientin l’activitat de la comunitat logística-portuària i garanteixin el seu posicionament competitiu en escenaris mundials.

 El nou Pla Estratègic

 Si bé els Plans Estratègics del port d’anys passats han mantingut intacta la seva visió i missió, aquest nou Pla 2021-2025 no modifica la raó de ser del port de Barcelona, ​​però sí que fa èmfasi en que la seva missió ha d’orientar més cap a la sostenibilitat ia  incentivar la prosperitat i el creixement de la comunitat.
 De forma simultània a aquests abastos, el port de Barcelona vol projectar la seva imatge a aconseguir convertir-se per al 2040 en un smart logistics hub que es destaqui per l’agilitat, transparència, multimodalitat i sostenibilitat.

Objectius generals de el pla en l’àmbit del curt termini

Sostenibilitat econòmica: s’estableix un objectiu de creixement per 2025 de la valor de el comerç exterior que transita pel port de Barcelona, ​​fins els 70.000 milions d’euros.  Sota aquest panorama el Pla Estratègic preveu aprofitar les oportunitats de negoci que ofereixen els mercats asiàtics i en aliança amb el port de Busan, buscar que els productes sud-coreans comptin amb superfície logística perquè puguin ser distribuïts a el mercat europeu.
 Sostenibilitat mediambiental: aconseguir el 50% dels molls de contenidors i ro-ro electrificats, així com comptar amb una xarxa provisional i connexions OPS assegurades o que contemplin projectes d’electrificació en marxa.
 Sostenibilitat social: la meta és incrementar la força laboral fins a aconseguir 40.000 persones laborant de manera regular o permanent al port.  També es buscarà augmentar la qualitat de la feina.
 La directiva del port es mostra convençuda i positiva en començar el 2021 amb la recuperació dels tràfics en uns dos a tres anys.  El 2020 ha estat un any atípic per la pandèmia, però també un espai per innovar i enfortir l’operació del port per afrontar els reptes futurs.

S’estima que el pla compti al gener amb l’aprovació final per la seva part el Consell d’Administració del port de Barcelona i posteriorment sigui presentant públicament a la comunitat i al sector.