Port de Tarragona busca reduir emissions de CO2 amb panells solars

Amb la instal·lació de 588 panells fotovoltaics des de l’octubre passat, el port de Tarragona cerca reduir unes 125 tones d’emissions de CO2 a l’atmosfera per any.

Les plaques solars impliquen una inversió superior als 200.000 euros, de manera que a més de la reducció d’emissions, l’entitat portuària preveu un estalvi anual d’aproximadament 32.000 euros a la factura energètica que estima amortitzar en cinc anys.
La producció d’energia a partir dels panells serà destinada a l’autoconsum.

El nou sistema energètic

Els nous panells de silici monocristal·lí ocupen al voltant de 1.282 metres quadrats de superfície i s’encarregaran del subministrament elèctric de Tinglados, Refugis i de les seus de l’Autoritat Portuària de Tarragona.
L’empresa Solcam Energía ha estat l’encarregada d’avançar l’obra a la coberta del Muse del Port des de l’octubre passat, fins a fer-la operativa al mes de novembre del 2021. Tindrà un acabat exterior de xapa en forma de teula d’edifici.
Les instal·lacions generaran una producció de 420MWh/any, amb una potència nominal de 200Kwn i una potència pic de 267,54Kwp, amb la qual cosa s’incrementarà l’estalvi energètic.
Com que els panells fotovoltaics seran destinats a l’autoconsum, quan la producció sigui més gran de l’energia consumida, serà injectada a un transformador perquè sigui aprofitada per a altres subministraments.
La planta funcionarà com una petita central denergia elèctrica encarregada de injectar el corrent produït.
L’Autoritat Portuària de Tarragona explica que el nou sistema s’unirà a altres de similars que ja estan funcionant.  La generació actual d’energia elèctrica es fa amb plaques fotovoltaiques instal·lades als sostres de les dependències de Duanes, de l’edifici administratiu, a la Confraria de Pescadors ia la Policia Portuària.

Estalvi energètic

Amb la instal·lació dels nous panells, el port preveu un estalvi anual superior als 31.000 euros cada any.
El port estima que els panells puguin generar en total el 26% de lenergia necessària de consum.  La resta de la demanda serà aportada per la comercialitzadora.
En aquest sentit, l‟estalvi energètic pot arribar a superar la quarta part del total requerit per cobrir la demanda energètica del moll de Costa.
La instal·lació de les noves plaques solars es fa en el marc del compliment del Pla de Sostenibilitat del port de Tarragona amb projecció a 2030.
 L’estratègia també contempla com a segon eix el Creixement Sostenible, que busca afavorir l’ús prioritari d’energies renovables i l’eficiència energètica.

 Sostenibilitat

 El port català ja ha treballat per enfortir-se en diferents camps.  Un és la sostenibilitat, gràcies a la qual cosa ha avançat estudis que els permetin amb xifres exactes aconseguir reduir la petjada de CO2 al complex portuari.
 En aquest sentit, el nou projecte de generació fotovoltaica fa part de l’estratègia de sostenibilitat del port.
 El pla també contempla la recollida i la reutilització d’aigües pluvials i la creació de més massa forestal a la zona del port per tal de millorar la qualitat de l’aire.