La crisi de subministraments i el seu impacte en el comerç mundial.

Deixem enrere un 2021 generós en sorpreses.

Enguany, i per primera vegada, els problemes potencials en la cadena de subministraments es converteixen en notícia d’interès general. Tard o d’hora havia de passar en un sector, el transport marítim, que representa el 90% de moviments de mercaderies en el món.

Dos esdeveniments marquen l’any que s’acaba, pel que respecta al nostre sector . Al març, el vaixell Evergiven es queda bloquejat al el canal de Suez, provocant un embús mundial i certa inquietud entre els operadors del sector logístic. I a la fi d’any, tot just abans de la campanya de Nadal ens trobem amb la crisi de subministraments. Tard o d’hora havia de passar en un sector, el transport internacional marítim, que representa el 90% de moviments de mercaderies en el món.

eGlobe transitario barcelona

El transport marítim de mercaderies és econòmic i pràctic. Des de la invenció dels contenidors en 1956 s’ha anat convertint en el motor de la globalització. Però és per això mateix que s’enfronta a les limitacions naturals; limitacions que en el sector coneixem bé i que influeixen de manera determinant en els costos dels béns transportats: l’operativa portuària, la flota disponible i, com no, els temps. Senzillament, és impossible reduir el temps de trànsit entre Xangai i Barcelona.

Aquests tres condicionants han determinat tot quant estem vivint enguany. El primer avís ens va arribar al març, quan el vaixell de la naviliera Evergreen s’embussa a Suez. Aquest dia es va posar en evidència que l’equilibri de la cadena és més precari que el que crèiem i que un sol incident té abast global. També vam saber el preu que un incident així costa en termes de costos i proveïments.

Però aquest incident es va quedar en anècdota quan, poc després, els operadors comencem a comprovar que la demanda està desafiant la capacitat real. Aquesta possibilitat pren forma ràpidament i les limitacions que abans hem comentat s’enfronten a dos fets inevitables després d’un any 2020 dominat per la contracció. En primer lloc, el rapidíssim augment de la demanda de béns. I, a més, la necessitat vital per part de les empreses de fer caixa.

El resultat és fàcil d’imaginar. Els ports estan fent front a pics de càrrega extrems. Els vaixells en espera són una font de sobre costos. I, per si no fos prou, la cada dia més hermètica Xina dificulta el seguiment en temps real de les mercaderies, la qual cosa compromet la traçabilitat.

Tot això també s’està produint en paral·lel a l’alça dels preus de l’energia, creant-se així un escenari poc tranquil·litzador.

Les navilieres, principals beneficiats

En aquest entorn, els únics beneficiats són les companyies navilieres. Les empreses transitàries com eGlobe aportarem tot el nostre esforç per a pal·liar la situació, per descomptat. Però recordem que en l’última dècada hem vist desaparèixer moltes petites navilieres, per la seva incapacitat de competir amb els gegants del sector.

El resultat és un sector que opera en règim d’oligopoli real amb el conseqüent impacte en els preus. Poc pot fer la resta de baules de la cadena, excepte traslladar els increments de preu al client final. Una situació que segurament trigarà algun temps a resoldre’s.

Però hi ha més. Aquesta situació dominant és ja anterior als esdeveniments d’enguany i ja despertava recels i queixes entre els proveïdors de logística.

Les conseqüències a curt termini són difícils de preveure. Per a alguns, tot es resoldrà gràcies a una correcció del mercat en la qual el comerç mundial haurà d’adaptar-se al retorn de l’activitat productiva als països importadors i de mesures més proteccionistes.

Uns altres sostenen que la situació actual es prolongarà encara alguns anys. Els problemes concurrents són massa com per a augurar una recuperació ràpida: energia, matèries primeres, estructures productives… Tot això conspira per a dificultar les solucions a curt o mitjà termini.

No obstant això, aquesta interpretació també presenta avantatges. Caldria esperar en aquest cas l’aparició de noves companyies navilieres que incrementarien la competitivitat i una modificació dels preus a la baixa.

I, mentrestant, què fem nosaltres?

Als operadors logístics ens queda veure, anticipar i preparar-nos. I, sobretot, apostar pel client, front les grans multinacionals, els interessos de les quals no sempre coincideixen amb els dels importadors i exportadors.

El nostre focus està a facilitar les tasques tant als clients com els treballadors del sector mitjançant solucions tecnològiques personalitzades, una alta reactivitat centrada en la millora i l’eficiència i, també, la proximitat que garanteix la nostra xarxa mundial de corresponsals.

eGlobe

Empresa transitària de Barcelona que ofereix solucions integrals de transport des de l’eficàcia, transparència i professionalitat, amb un marcat caràcter de proximitat i personalització del servei.

Si està planificant el transport de la seva mercaderia, en eGlobe operem amb tota mena de port, a preus molt competitius. Li convidem a sol·licitar una cotització sense compromís.