Port de Tarragona redueix un 50% temps d’espera de mercaderies agroalimentàries

Gràcies al Sistema de Lliurament d’Agroalimentaris, SEA, que el port de Tarragona va implementar des de fa un any, s’ha aconseguit millorar la traçabilitat de la mercaderia i permet als transportistes fer recollides eficients i reduir a la meitat els temps d’espera.

Amb aquest sistema, l’Autoritat Portuària de Tarragona ha aconseguit distribuir més de quatre milions de tones de mercaderies a 154.661 encàrrecs efectius.

Puerto de Tarragona reduce en un 50_ tiempo de espera de mercancías agroalimentarias

El SEA com a sistema pioner al sector, ha facilitat els lliuraments d’una forma més eficient, ràpida i econòmica de productes agroalimentaris.

Segons les dades de l’autoritat portuària, es calcula que els transportistes han reduït en 50 minuts mitjana el temps d’espera, respecte als 130 que feien servir un any enrere.

En resum, la implementació del sistema que permet l’eficiència de lliuraments ha representat 30.000 hores mensuals d’estalvi per a les empreses transportistes.

Els beneficis que ha portat el SEA al sector

En general, el SEA d’agroalimentaris ha reduït els temps d’espera al port de Tarragona i de passada ha portat altres beneficis importants:

● Reducció mensual de 2,5 milions d’euros en costos d’oportunitat per a les empreses operadores al port.

● Disminució de les emissions de CO2 gràcies a la menor espera dels transportistes que amb uns 2.000 camions diaris, ja romanen menys temps al port.

● Impuls als lliuraments efectius en el darrer semestre registrant un increment del 127%.

● Reducció dels principals problemes de congestió i trànsit al port de Tarragona.

● Garantia d’un procés de lliurament agroalimentari amb una traçabilitat del 100% de totes les mercaderies.

● Facilitar el treball del transportista ja que pot fer seguiment i localització de l’estat de les mercaderies en tot moment, incloent-hi el temps d’arribada i el punt de recollida.

● Conèixer la demanda existent a la terminal portuària en un determinat període de temps gràcies a la digitalització de la informació. Amb això és possible planificar el lliurament de mercaderies.

● Permet detectar de manera més fàcil els incidents recurrents a partir de dades emmagatzemades i, així, determinar els millors mecanismes per resoldre’ls.

● Redueix el nombre de visites a les instal·lacions i oficines, de manera que el camió pot dirigir-se directament a la bàscula o al punt de càrrega.

El sistema de lliurament d’agroalimentaris, SEA

Des de fa aproximadament un any, el SEA es va convertir en l’única eina implementada per operar i fer els lliuraments agroalimentaris al port de Tarragona.

Per això s’ha consolidat com el mitjà digital que beneficia tota la cadena de subministrament i els resultats de la gestió.

La implementació del sistema es va planejar des de molt abans d’entrar a operar. Per això, es va buscar la formació i preparació prèvia de tots els actors de la cadena logística involucrats perquè el SEA pogués operar amb èxit des del primer dia.

L’Autoritat Portuària de Tarragona afirma que continuarà treballant amb cura perquè el SEA es consolidi com una eina potent i àgil que segueixi beneficiant els transportistes que visiten diàriament les seves instal·lacions.