Puerto de Tarragona implementa sistema de entrega de productos agroalimentarios

Port de Tarragona: nou sistema digital en la càrrega i descàrrega de productes agroalimentaris

Un nou sistema digital gratuït que afavoreix els participants de el procés de càrrega i descàrrega de mercaderia agroalimentària, va ser posat en funcionament per part del port de Tarragona. Es tracta del Sistema de Lliurament de Agroalimentaris, SEA, un servei digital que facilita als compradors, conductors i transportistes informació de disponibilitat de mercaderia, així com la data i hora de recollida de la mateixa.
Puerto de Tarragona implementa sistema de entrega de productos agroalimentarios
Després d’una intensa formació i divulgació per diverses setmanes els agents logístics participants, es va aconseguir que el sistema iniciés tasques des del passat mes d’octubre amb més de 1000 inscrits entre 450 conductors, 380 compradors i 170 transportistes.

Els beneficis que ofereix SEA

● Permet un servei de lliurament econòmic, ràpid i eficient garantint la traçabilitat de la mercaderia.
● Li facilita la terminal conèixer el comportament de la demanda d’un determinat període de temps i per tant, habilitar els recursos necessaris.
● Facilita la detecció de les incidències més repetitives així com els millors mecanismes per afrontar-les. Això ajuda a reduir el nombre de visites a les oficines i el desplaçament del camió directament a punt de càrrega o a la bàscula afavorint la millora contínua de el procés de planificació de la producció.
● Permet al transportista situar on és la seva mercaderia, fins i tot conèixer exactament la data, hora i punt de lliurament, la qual cosa redueix el temps de permanència en port. Aquesta facilitat ajudarà a optimitzar l’operació i de passada, contribueix a gestionar les cues d’entrada als accessos de la terminal. Per al port català li portarà beneficis en la mesura que es reduiran els temps d’ingrés i se li facilitarà la gestió del seu funcionament.
● Per al transportista i conductor implica reducció en temps de lliurament i gestions i millorar la rendibilitat del camió. Disminuiran el seu temps de permanència a les instal·lacions del port i distribuiran millor els seus temps productius per atendre la demanda del negoci.
● Per al comprador de mercaderies l’afavoreix que a el conèixer la disponibilitat del producte pot planificar temps de recollida i millorar la traçabilitat.

Com opera el Sistema de Lliurament de agroalimentaris, SEA?

A través de l’eina un comprador pot sol·licitar a la Terminal la disponibilitat d’un volum de mercaderia per a una determinada data. De seguida la Terminal confirma la disponibilitat o no de la mercaderia. D’estar disponible el transportista rep l’encàrrec i la ubicació per després triar la franja horària disponible i indicar el camió que recollirà la mercaderia. Finalment el conductor s’acosta a recollir-la el dia i hora concertat.

Un esforç comú

L’autoritat portuària de Tarragona ha manifestat que el servei posat en marxa des del mes passat, va implicar un gran esforç per aconseguir la participació del major nombre d’operadors logístics agroalimentaris. Tot això encaminat a que d’aconseguissin integrar el sistema i poder operar de manera eficient des del primer dia de funcionament de l’SEA.
El port també va assegurar que l’eina digital permetrà oferir un servei de lliurament de mercaderies que asseguri el 100% el seu seguiment i traçabilitat.