Posició geoestratègica de Catalunya impulsa la seva estratègia logística

Aprofitant el gran privilegi que té Catalunya pel que fa a la seva estratègica ubicació geogràfica i en general de tota la península Ibèrica, el govern català està decidit a impulsar la competitivitat logística de la regió després de la forta crisi sanitària.

Posición geoestratégica de Cataluña impulsa su estrategia logística

Per aconseguir-ho es donarà suport a la “Estratègia Logística per a la Internacionalització de l’Economia Catalana període 2020 – 2040″. L’estratègia va ser aprovada recentment pel Govern i va ser presentada aquesta setmana a el sector via online des de les instal·lacions del port de Barcelona. La presentació de l’estratègia estar a càrrec del secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat Isidre Gavín i de el conseller d’Empresa i Coneixement, Ramon Tramosa.
Isidre Gavín va assegurar durant l’emissió que “l’estratègia logística i els fons europeus Next Generation són un camí prometedor per a la recuperació econòmica de la regió i el seu creixement sostingut”.
En l’ambiciós document que ha estat treballat per CIMALSA, Centres Logístics de Catalunya, es busca aprofitar al màxim la connectivitat que té Catalunya gràcies als seus ports de Tarragona i Barcelona i de les seves connexions internacionals amb Europa.
CIMALSA va determinar que el principal objectiu de l’estratègia és enfortir el sistema logístic de la regió, per tal d’afavorir la internacionalització de l’economia catalana. També busca consolidar un sector més eficient, multimodal, amb desenvolupament sostenible, digitalització i més compromès amb la societat i el territori.

La logística: element estratègic de país

Així ho va qualificar Isidre Gavín i fins i tot va afirmar que és el moment històric adequat per deixar de veure les infraestructures logístiques com a inversions només. Són espais eficaços que permeten la integració de les activitats que es desenvolupen al seu entorn.
L’Estratègia Logística per a la Internacionalització de l’Economia Catalana, es converteix en el full de ruta definitiva per consolidar el sistema logístic català i millorar el posicionament de Catalunya en un món econòmic global.
Amb una estratègia adequada, la logística es convertirà en un instrument transcendental per assegurar l’aprovisionament i distribució de mercaderies en el territori, així com incentivar les importacions i exportacions.

Els 5 eixos de l’estratègia i els seus 19 projectes

Per iniciar la implementació de l’estratègia es van establir les prioritats a curt termini (període 2020 a 2025) mitjançant 5 eixos estratègics de treball:
  1. Coordinació, regulació i promoció de el sector.
  2. Competitivitat de el teixit empresarial.
  3. Aposta decidida per la sostenibilitat.
  4. Funcionalitat de la xarxa d’infraestructures.
  5. Agilitat en els avenços de terra logístic i intermodal.
Els eixos seran una realitat a través de 19 projectes i 60 mesures específiques que es desenvoluparan segons la prioritat i importància. Cada projecte comptarà amb responsables concrets, grups de treball, cronogrames i indicadors de seguiment.

Altres components de l’estratègia:

● Pla de reconversió de sòl industrial a logístic.
● Consolidació de la tercera corona logística en els eixos Transversal i de l’Ebre.
● Coordinació de nodes logístics, industrials i intermodals al corredor Catalunya-Aragó-Madrid.
● Enfortiment de la multimodalitat i la distribució urbana de mercaderies.
● Estructuració de apartadors ferroviaris a les vies principals.
● Pla de promoció de Lleida com a hub agroalimentari.