Resultados del barómetro del Círculo Logístico 2019

Resultats del Baròmetre del Cercle Logístic 2019

En el preàmbul de la 21 edició Fira Líder de Logística, Transport, intralogística i Supply Chain del Sud d’Europa, SIL 2019, es van presentar els resultats del X Baròmetre Cercle Logístic 2019, estudi on s’analitza amb profunditat el sector logístic espanyol.

L’estudi va comptar enguany amb la col·laboració de 1.077 directors de Logística i Supply Chain espanyols de diferents sectors industrials. Sense dubte és la millor eina que permet conèixer l’evolució, interessos, preocupacions i futur del sector logístic nacional.

Les preguntes van indagar sobre diversos aspectes del sector pel que fa a activitats subcontractades, les principals preocupacions logístiques, el curt termini en inversions (incloses les sostenibles), els atributs d’un bon director logístic, entre altres temes d’interès.

El perfil del sector segons els directors de logística

Quins són els atributs d’un bon director de logística?

El 22,5% dels directors de Logística o Supply Chain participants consideren que el principal atribut d’un bon director logístic és que ha de ser analític. Seguidament aquests van ser les habilitats més destacades:

 • Innovador 21,8%
 • Amb capacitat de negociació 16,3%
 • Tenir empatia 11,2%
 • Comptar amb bona formació 9,1%
 • Amb mentalitat digital 7,3%
 • Que tingui contactes 7,1%

Quina és la principal activitat logística subcontractada?

Definitivament el transport. Un 95,7% dels 1.077 directors de Logística o Supply Chain van afirmar que subcontracten els serveis del transport de la seva empresa.

L’altra activitat logística amb gran creixement en el moment de subcontractar és la manteniment i la gestió d’estocs amb un 26,1%. El segueixen els serveis logístics subcontractats.

Quin és l’aspecte que més es té en compte per subcontractar?

La qualitat és el que més valoren els enquestats amb un 85,2%. El segon aspecte és la flexibilitat amb un 62,8%. El segueix l’estalvi que li suposa a l’empresa subcontractar un servei logístic amb 58,1% de.

Prossegueixen en el seu ordre l’experiència i la confiança del proveïdor amb 50,1%; l’especialització 34,2%; la rapidesa 27,6%; l’optimització empresarial 14,7% i els recursos humans 9,9%.

Quines són les principals preocupacions logístiques?

El servei i la qualitat ocupen el primer lloc amb un 26,2%. El segueixen la rapidesa, puntualitat i el compromís amb un 16,2%, puntuació molt relacionat amb el creixement de l’e-Commerce. En tercer lloc hi ha la comunicació i l’informació amb un 9,9%.

En aquesta ocasió l’eficàcia i l’optimització de costos i estocs van desaparèixer de les primeres posicions.

Altres dades rellevants

 • ● El 61,8% dels enquestats són partidaris de la implantació de les 44 tones en el transport de mercaderies per carretera.
  ● el 73,9% afirma invertir molts o bastants recursos en criteris sostenibles.
  ● El 40,1% considera que la col·laboració en matèria de transport marcarà la logística del futur.

Inversions per als propers 5 anys

A la pregunta quina és la inversió que tenen prevista per als propers 5 anys de cara a adaptar-se a l’economia 4.0, el 42,2% dels enquestats van afirmar que la inversió de la seva empresa per als propers 5 anys superarà el milió d’euros.