Sector logístico representa el 14% del PIB de Cataluña

Amb moviments de fins a 426 milions de tones a l’any i la generació de 170 mil llocs de treball, el sector logístic català arriba al 14del PIB de Catalunya. Les dades van ser donats a conèixer en la 15a edició de l’Observatori de la Logística organitzat per l’empresa pública Cimalsa (dependent de la Generalitat) i l’Institut Cerdà.

L’informe va ser presentat a l’octubre en el marc de desenvolupament de la BNEW (Barcelona New Economy Week) i dins de les seves conclusions reforça la teoria que la logística és una activitat bàsica per assegurar el proveïment d’empreses i mercats.
L’Observatori de la Logística presenta aquest informe després d’avaluar diferents indicadors de competitivitat de el sistema logístic català. Dins dels principals hi ha el comportament del mercat logístic, l’eficiència del sector, l’evolució de les start-up, així com l’oferta i demanda de mercat, la distribució urbana i la sostenibilitat.

Altres dades d’interès de l’informe

Cimalsa destaca l’increment d’un 5% de parc de vehicles logístics que utilitza combustibles alternatius als fòssils tradicionals, així com l’augment d’un 22% de la presència d’operadors ferroviaris privats a l’escenari logístic.
A més a manifesta que ha pujat en un 11% la superfície logística útil d’emmagatzematge en la comunitat autònoma, representat en més de vuit milions de metres quadrats. L’escenari es complementa amb l’existència de 352 empreses emergents en el sector que per 2017 tot just arribaven a les 60.
D’altra banda, l’empresa va realitzar una enquesta entre les 130 empreses situades en els seus centres logístics que compten amb aproximadament 6.000 treballadors, projectats a 8.000 amb l’entrada en funcionament de Logis Empordà i Logis Montblanc.
L’enquesta va buscar avaluar la inversió privada a partir dels estímuls donats per la inversió pública. Pel que fa a el tema, Cimalsa va aconseguir establir que “per cada euro invertit per la nostra companyia pública, el sector privat ha invertit 5,4 euros. La suma total està estimada fins al moment en 1.000 milions d’euros “.
L’informe determina com a conclusió general que la logística compleix un paper fonamental com a activitat bàsica a Catalunya per mantenir el desenvolupament de l’economia de la regió.

Sobre Cimalsa

Cimalsa és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya encarregada de el desenvolupament, promoció i gestió de la infraestructura logística per al transport de mercaderies. Fundada el 1992, l’empresa ha estat impuls per a Barcelona com impulsora de la creació de solucions per enfrontar el repte de la mobilitat de mercaderies en l’entorn urbà.
Al respecte ha impulsat projectes per optimitzar l’última milla, no només per la necessitat de lliuraments ràpides a el client final, sinó també per l’eficient distribució a punts de venda. Dins dels projectes s’ha contemplat l’impuls a l’ús de microplataformes i centres de distribució urbanes.
A Tarragona també ha avançat projectes com l’ampliació del CIM el Camp en conjunt amb Incasòl, per a això es va assignar un pressupost de 600.000 euros per a la construcció d’una nau de lloguer.