Segons estudi, sector logístic creixerà malgrat l’escassetat de nous professionals

 Segons el VI Estudi de Tendències d’Ocupació i Talent Logístic, elaborat pel Fòrum de Logística i ManpowerGroup, el sector logístic requereix particularment joves professionals digitals especialitzats.
 També destaca que l’escassetat de talent humà especialitzat en el sector, és en part perquè no és gaire conegut per la població en general, sobretot per part dels joves.

 L’informe dóna una radiografia representativa de l’estat actual del sector i les oportunitats i els reptes per als propers anys.
 De fet, és un sector amb grans perspectives de creixement a Espanya.
 La investigació es va fer a partir de la consulta a representants dels membres de tota la cadena de valor del sector logístic nacional.
 Van participar-hi institucions, empreses, associacions, operadors logístics, transportistes, carregadors, entitats acadèmiques i membres de l’administració pública.
 També van ser entrevistats empreses, institucions i associacions de referència de tota la cadena de valor del sector logístic.
 Tot i que la logística té un gran protagonisme a l’economia espanyola a causa de la importància de la seva activitat i de l’alta generació d’ocupació, resulta poc atractiva per als joves professionals.
 Fins i tot malgrat les grans opcions de creixement, perspectives i desenvolupament professional que ofereix.

 Quins perfils demana el sector logístic

 L’estudi revela que aquests són els deu perfils professionals més demanats pel sector i de passada, els més difícils de cobrir:
  1.  Caps de trànsit
  2.  Conductors professionals
  3.  Directors de supply chain
  4.  Responsables de logística
  5.  Enginyers de projectes logístics
  6.  Gestors de flota
  7.  Carretillers
  8.  Personal de magatzem
  9.  Experts en business intelligence
  10.  Directors comercials i de desenvolupament de negoci
 També s’observen altres perfils que calen com el d’agent portuari, administratiu de trànsit i transport, càrrecs en direcció de qualitat i sistemes, tècnic i operadors de transport i transport aeri.
 La preocupació per part dels reclutadors de talent de les empreses logístiques és que hi ha escassetat d’aquests professionals per cobrir la demanda, igual que la manca de formació especialitzada.
 Aquesta manca de talent, sobretot de personal jove, es deu al desconeixement del sector, les seves oportunitats i el canvi de mentalitat.
 Les generacions actuals valoren més feines que permetin la flexibilitat horària, el teletreball i aquells que facilitin la integració entre la vida familiar i professional.
 Un altre repte del sector és la necessitat d’atreure el potencial de treball femení a causa de la seva baixa presència en tasques operatives.
 Per completar, l’estudi corrobora que les plantilles de personal estan envellint i la vinculació de joves entre els 18 i els 25 anys, amb prou feines arriba al 5%.
 L’estudi destaca la importància de la formació en tècniques de gestió i de competències digitals.
 La logística del futur proper necessita professionals amb formació en competències digitals, idiomes, sostenibilitat ambiental i social i coneixements profunds en tècniques i eines logístiques.
 La invitació és per a joves homes i dones perquè desenvolupin les seves habilitats personals enfocades cap al sector logístic.
 El seu potencial de desenvolupament i creixement el fan un sector excel·lent per créixer i desenvolupar-se professionalment.