Trobada amb Lluís Salvador, President del Port de Barcelona.

El passat divendres 17 de març vam celebrar una trobada amb Lluís Salvador, President del Port de Barcelona.
En un ambient de treball i networking es van tractar temes relatius a com, des d’aquesta infraestructura, es poden generar canvis
determinants a l’ecosistema de treball de les empreses del sector.