Adaptar-se per evitar riscos

Si les petites i mitjanes empreses són la columna vertebral de l’economia espanyola, segons dades objectives proporcionades pel Ministeri de Treball, Migració i Seguretat Social, han de poder disposar d’un sistema de compliment normatiu adaptat als mitjans de què disposen.

evitar riesgos

Però l’estructura i contingut dels models estàndard de compliment estan dissenyats per a la gran empresa.

Les PIMES necessiten disposar de protocols per a control de proveïdors, per a la prevenció d’assetjament, un canal de denúncies, un sistema de control d’irregularitats i de posada al dia dels requeriments sectorials entre altres exigències legals.

Els terminis són a vegades peremptoris i l’activitat de la inspecció és cada vegada més apressant. Sense anar més lluny, el dia 1 de desembre de 2023 és obligatori per a qualsevol empresa de 50 treballadors o més, disposar d’un canal de denúncies.

La responsabilitat de l’òrgan d’administració de l’empresa es veurà compromesa si no compleix amb les seves obligacions en cadascuna de les àrees d’actuació, la qual cosa pot suposar sancions econòmiques, danys reputacionals i fins i tot restriccions de la pròpia activitat empresarial.

A GAY & GRAELLS ABOGADOS, S.L.P. han desenvolupat un sistema específic i adaptat que permet a les PIMES estar al dia en matèria de compliment normatiu. Per a minimitzar riscos, per a no quedar fora de mercat, per  evitar conflictes.

 

RUTH GAY ARAGÓ

GAY & GRAELLS ABOGADOS, S.L.P