Ajuntament va presentar pla logístic de distribució sostenible a Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona va presentar recentment un pla logístic ambiciós de distribució sostenible per al 2030. Es tracta d’una iniciativa que pretén fer més eficient i sostenible la distribució urbana de mercaderies.

Ayuntamiento presentó plan logístico de distribución sostenible en Barcelona

Per desenvolupar el pla, l’ajuntament català ha acordat una estratègia en conjunt amb les associacions empresarials i sindicals del sector. Aquesta estratègia consta de deu objectius que pretenen reduir les emissions dels vehicles de repartiment en un 50% el 2030.

Alhora, un altre punt que s’espera complir és que el 40% de les compres en línia siguin lliurades als punts de recollida i no a les cases. Per aconseguir-ho, ampliaran la xarxa de punts de recollida de manera que cada habitant de Barcelona tingui un a menys de 200 metres de casa seva.

Com a antecedent del pla, destaca la proposta feta fa poc més d´un any pel Consell de Govern de Barcelona. En aquesta oportunitat, l’objectiu es va basar a augmentar el comerç de proximitat, així com mantenir la cohesió social. En el present pla, es regulen els horaris nocturns i s’augmenten de manera important els punts de recollida. També cal destacar l’impuls als vehicles de repartiment sustentables o més respectuosos amb el medi ambient.

Mesures del pla logístic de distribució sostenible

L’Estratègia Municipal de Distribució Urbana de Mercaderia (DUM) 2030 consta de deu actuacions principals:

  1. Hores de càrrega i descàrrega. L’oferta de les hores de càrrega i descàrrega en espais regulats s’incrementarà un 20% i es reequilibrarà la demanda. Està previst que els espais interiors dels mercats s’ampliïn per a les feines logístiques i també per als horaris nocturns.
  2. Punts de recollida. La meta és que almenys el 40% dels lliuraments de les compres en línia es realitzin als punts de recollida. Amb aquesta finalitat, es realitzarà una ampliació de la xarxa que permetrà l’existència d’un punt de recollida en un radi de 200 metres de cada persona. Així mateix, l’Ajuntament estima que un 33% dels lliuraments es faran a través de centres de distribució urbana de mercaderies.
  3. Reducció de les emissions de vehicles. El pla cerca la reducció del 50% de les emissions dels vehicles de repartiment. Per això, l’Ajuntament realitzarà accions de promoció per a la reconversió a vehicles més sostenibles i zero emissions.
  4. Més bicicletes. Les bicicletes i cicles de repartiment seran multiplicades per deu per fomentar aquest tipus de transport. A més a més, es disposarà d’un servei de mercaderies urbanes a través de la xarxa ferroviària.
  5. Menys sinistres. Amb els punts estipulats anteriorment, l’Ajuntament estima que s’aconseguirà una reducció considerable als sinistres de trànsit, les víctimes i les persones ferides greus amb vehicles de repartiment implicats, és a dir, la reducció de la sinistralitat amb vehicles de repartiment.
  6. Menys indisciplina. Als conductors dels vehicles de DUM es reduirà en un 60% la indisciplina.
  7. Sòl industrial. El pla estima mantenir els metres quadrats de sòl industrial integrats a la ciutat destinats a la recepció i distribució de mercaderies.
  8. Comunicació. Per tal de millorar la comunicació entre consumidors i empreses de distribució, es crearà una oficina de DUM.
  9. Aplicació. L’aplicació SPRO, que permet cercar zones de càrrega i descàrrega properes i validar l’aparcament, s’estendrà al 75% dels municipis metropolitans.
  10. Tecnologia. Es faran accions per promocionar la investigació i la creació de solucions tecnològiques i d’innovació relacionades amb la distribució urbana de mercaderies.