Al 2050, el transport per carretera es triplicarà, segons Fòrum de Transport Internacional

Gràcies a la tecnologia, a la reducció d’emissions a l’atmosfera i al creixement dels fluxos comercials internacionals (principalment amb la Xina i l’Índia i amb els països en via de desenvolupament), es preveu que el transport per carretera per al 2050 es triplicarà.
La tendència és que per als propers anys seguirà incrementant-se el volum de mercaderies transportat per carretera a causa de la competitivitat i flexibilitat que ofereix aquest tipus de mobilització.
A aquestes conclusions va arribar un estudi recent de l’International Transport Forum, ITF, organització intergovernamental amb 60 països membres que treballa per promulgar polítiques de transport amb l’única finalitat de millorar la vida de les persones, el creixement econòmic, la inclusió social i la sostenibilitat ambiental .

Aspectes a destacar de l’informe de l’ITF

  • Per 2050 s’estima que la quantitat de mercaderies transportades per carretera podria triplicar per l’increment dels fluxos de transport en l’àmbit internacional.
  • L’augment de les mercaderies transportades per carretera anirà acompanyat d’un decidit procés de descarbonització del sector que segons l’ITF, podria implicar un 44% de reducció d’emissions a l’atmosfera. Fins i tot podria arribar a ser d’un 60% si hi ha més polítiques de suport al sector.
  • Paral·lelament al creixement de la demanda, el transport ja va començar amb la imparable incorporació de les noves tecnologies tant per gestionar i operar vehicles. El desenvolupament és tan prometedor que s’aconseguirà la integració de la intel·ligència artificial, eina que definitivament podria revolucionar el sector.

La demanda de transport i les seves tendències

El Fòrum Internacional també afirma que en definitiva la demanda global de transport continuarà el seu vertiginós creixement durant les pròximes tres dècades. Mostra d’això és que per al 2050 el transport de passatgers augmentarà tres vegades la mateixa manera que el transport de càrrega global que també es triplicarà.
L’ITF assegura que la massificació de la mobilitat compartida podria arribar a reduir a la meitat el nombre de vehicles-quilòmetres recorreguts a les ciutats i de pas, reduir en un 30% l’emissió de diòxid de carboni per part del transport urbà per a l’any 2050.
La generalització de l’ús de vehicles autònoms segurament podria augmentar el nombre de passatgers-quilòmetres totals, amb la generació encara de baixes emissions de CO2 urbana. Amb l’ús de camions acte-conducció és probable que les mercaderies transportades per via fèrria o fluvial passin a ser mobilitzada en camions, el que portaria un impacte insignificant sobre el CO2 el 2050.
Per 2050 l’enfortiment del teletreball indubtablement ajudarà a reduir el nombre de passatgers-quilòmetres a les ciutats viatjat a llocs físics de treball, reduint en un 2% les emissions de CO2.
L’adopció a gran escala de la impressió en 3D tant a la llar com en la indústria podria reduir els volums de càrrega al planeta en un 28% i en un 27% les emissions de CO2.
El vertiginós creixement del comerç electrònic podria augmentar per al 2050 els volums de càrrega de mercaderia entre un 2% i el 11% a nivell mundial.