El Port donarà més espais per a empreses de comerç electrònic

Més metres logístics destinats a satisfer la demanda de productes a través de el comerç electrònic, és l’objectiu del port de Barcelona en el marc del seu Pla Estratègic 2021-2025.

La meta és reforçar el seu paper com a centre de distribució de companyies que desenvolupen aquesta activitat.


En el Pla, l’Autoritat Portuària de Barcelona li aposta a que la ciutat es consolidi com un centre de distribució per a Espanya i Europa de companyies venedores per mitjans electrònics.

També pretén reduir l’impacte mediambiental de l’activitat i incrementar els tràfics ferro portuaris internacionals.

Per la seva banda, Jordi Torrent cap d’Estratègia de Negoci de port, va manifestar que el complex portuari “té característiques particulars que el diferencien d’altres ports i que es converteixen en factors claus per potenciar el comerç electrònic”. Una d’elles és la seva proximitat a l’aeroport.

D’aquesta manera, les empreses poden utilitzar ja sigui el canal d’entrada marítim així com l’aeri a partir d’una mateixa ubicació, permetent enfortir el comerç electrònic.

També compta amb una Zona d’Activitats Logístiques amb companyies que gestionen productes de venda per comerç electrònic.

Infraestructura ferroviària i altres estratègies de reforç

El pla estratègic també inclou l’enfortiment de la infraestructura ferroviària, així com la implementació de noves terminals en la llera del riu Llobregat i en els diferents accessos al port.

Un gran èxit de l’Autoritat Portuària de Barcelona ha estat aconseguir impulsar els tràfics amb tren que van més enllà de Catalunya, així com els de curt radi.

L’objectiu a més de fomentar els tràfics de curta distància, és també incrementar els serveis internacionals ferroviaris per als propers anys.

Segons els càlculs de l’entitat portuària, per al 2020 van ser més de 750 milions d’euros en estalvis en transport marítim de curta distància. Aquests estalvis representen els costos externs de l’activitat a l’haver mogut la mercaderia per camió.

S’espera que per als pròxims cinc anys, l’entitat pugui desenvolupar altres estratègies com:

● Aconseguir concentrar la gestió de contenidors a la zona sud del port.

● Ampliar el moll adossat.

● Ampliar la zona del Transport Marítim de Curta Distància (short sigui shipping).

Gràcies a aquests canvis el propòsit és adaptar-se a el nou model de consum que obliga el port a ser prou àgil per satisfer la demanda de clients i consumidors.

Amb això, Barcelona es convertirà en un port logístic que no només està en capacitat de transportar, sinó també de fer transferència de mercaderies que facilitin a la cadena de subministrament arribar a al consumidor final.

Un Hub innovador

El Pla Estratègic de l’port també pretén aprofitar la innovació de Barcelona per tal de desenvolupar un districte tecnològic associat a l’economia blava.

A més de el projecte “Pier01” – Barcelona Tech City dirigit a més de cent companyies digitals i emprenedors, es busca desenvolupar a futur nous espais per fomentar aquesta innovació.

El Pla Estratègic estima que dins del port i amb projecció a 2025, serà possible crear 400.000 llocs de treball, a l’igual que nous negocis d’emprenedoria.