Mercat espanyol de semiremolcs es recupera a nivells previs a la pandèmia

Enmig de la crisi sanitària, el 2020 per al mercat espanyol de semiremolcs va acabar millor del que va iniciar.

De fet, l’esperança de la vacunació en 2021 està motivant a fer inversions que permetin mantenir la competitivitat de la flota enmig d’un panorama de gran competència en l’àmbit continental.

Segons les dades de l’Associació de Fabricants de Carrosseries, Asfares, durant l’exercici passat es van matricular a Espanya un total de 10.877 semiremolcs, 1 12,93% menys respecte a les 12.492 unitats registrades el 2019.

Dades de Asfares per línies

Pel que fa als segments de sector, durant l’any passat tots van presentar un comportament negatiu, així:

● Matriculats lones i semilonas: 3.061, 1 26,29% anual menys que el 2019.

● Furgons: 664 furgons, 1 7,79% menys que el 2019.

● Basculants: 1.160, 1 15,45% menys que el 2019.

● Portacontenedores: 557 portacontenidors, 1 24,53% anual en comparació amb 2019.

● Cisternes: 803, un 0,5% menys que el 2019.

● Frigos: 3.604, un 0,69% menys que el 2019.

Per marques

Lecitrailer durant el 2020 va dominar el mercat espanyol de semis amb 2576 unitats matriculades, aconseguint una participació en el mercat de l’23,7%.

De seguida Schmitz va aconseguir 1.847 registres i una quota de l’17%.

Per la seva banda Krone es va col·locar en la tercera posició amb 1.231 matriculacions i una participació en el mercat d’un 11,3%.

Quant als fabricants nacionals es destaca que les 624 unitats matriculades per Sor Ibèrica en l’exercici, li van reportar una quota d’un 5,7%, la qual cosa marca una bona distància respecte a altres marques.

El mercat total de semiremolcs

De mitjana durant els mesos d’abril i agost de 2020, aquest mercat va tenir registres de tot just 429 i 423 semis matriculats, respectivament.

Cap a meitat d’any es van registrar xifres més baixes, marcades indubtablement per la incertesa que va portar la pandèmia, ja que el sector va viure grans dificultats per desenvolupar la seva activitat amb normalitat a causa de el contagi.

D’altra banda, els tancaments de múltiples centres de producció industrial unit a la caiguda en la demanda internacional de mercaderies, van ocasionar una reducció important en la capacitat inversora de les empreses i en la demanda de nous equips portant recessió.

Per a setembre de 2020 va començar a veure un canvi radical en la tendència de mercat per arribar a un final d’any més fort de matriculacions.

Projeccions per 2021

L’any va iniciar amb la matrícula d’un total de 1.213 semiremolcs a Espanya, un 7,63% més que el registrat en el primer mes de l’any 2020.

Cal destacar que la confiança dels transportistes a inicis de 2021, va registrar un retrocés d’un 0,53% amb relació a l’últim trimestre de 2020.

La mostra és que el 69,2% dels empresaris de sector van manifestar el seu sentiment pessimista sobre el comportament del mercat de transport per als propers mesos de l’enguany.

Actualment, els avenços en les vacunes sembla que han portat esperança a el sector que necessita un bon impuls i motivació que els animi a posar a disposició les seves flotes de transport.