El sector immologístic creix a Espanya malgrat l’escenari complex

Tot i que s’estima que hi haurà menys operacions durant el 2023 al sector immologístic espanyol, també s’espera que tanqui l’any amb una sòlida absorció. De fet, dades de publicacions especialitzades van assenyalar que l’absorció total serà d’uns dos milions de metres quadrats, així com un entorn de rendes altes.

El sector inmologístico crece en España a pesar del escenario complejo

Un estudi recent de BNP Paribas Real Estate va revelar que encara que estimen que hi hauria menys operacions que l’any anterior, les rendes tancarien a l’alça. A més, la inversió estimada serà de mil milions d’euros. Una altra dada que assenyalen els especialistes és que la inversió mostra un cert creixement als mercats secundaris.

Sector immologístic sòlid

Les dades analitzades permeten estimar que el sector immologístic avançarà amb certa solidesa. Això malgrat el complicat context econòmic que es travessa a nivell mundial. Segons la consultora, la immologística és una aposta segura al segment de la construcció. Sumat a això, van detallar que continua comptant amb el suport dels inversors.
Les dades de l’anàlisi mostren que la demanda en aquest sector es mantindrà forta. Alhora, aquest fenomen pressionarà les taxes de disponibilitat.
Barcelona i València són les places en què més es pressionarà, atesa l’escassetat tradicional de sòl que hi ha als centres urbans espanyols esmentats. Una altra dada que indica la consultora és que el sector immologístic espanyol té millors números que altres mercats europeus.
L’escenari previst per l’anàlisi de la consultora indica que hi haurà ajustaments en preus i menys quantitat d’operacions. També augmentarà la percepció del risc, per la qual cosa s’estimen accions a l’entorn conservador.
Assenyalen que l’absorció total del sector estarà ubicada a l’entorn dels dos milions de metres quadrats. Això implica que hi haurà una oferta futura equilibrada a Madrid, però regions com Catalunya i València comptaran amb escassetat.

Rendes creixents

Pel que fa a les rendes, l’anàlisi desgrana que tenen una tendència creixent. Això és particularment cert en els projectes de nova construcció. El comerç electrònic i el retail són els sectors que traccionen les rendes.
La consultora va fer una anàlisi dels mercats logístics de Madrid, de Catalunya i de València. En el primer cas, van detallar que l’absorció madrilenya estarà ubicada en un milió de metres quadrats. Això serà un valor lleugerament més baix que el del 2022. També estimen que tindrà menys operacions. Però la taxa de disponibilitat també baixarà, mentre que les rendes estaran a l’alça. Això impulsat per la inflació.
Al mercat català es va observar un increment en l’absorció durant el primer trimestre d’aquest any. Per això estimen que per al tancament de l’any podria estar situada a uns 700 mil metres quadrats. Pel que fa a la taxa de disponibilitat, continuarà en nivells mínims. Les rendes continuen a l’alça, amb pujades properes al 10%.
A València, la dinàmica s’assembla a Catalunya, apunten des de la consultora. L’increment de l’absorció permetria tancar el 2023 superant els 350 mil metres quadrats.