La influencia del Big Data en la industria logística

La influència del Big Data en la indústria logística

Amb l’ànim de millorar l’eficàcia i l’eficiència de la cadena de subministrament, la indústria logística està incorporant amb gran obstinació tecnologies i plataformes tecnològiques per a la recopilació de dades en el marc de la transformació digital.

En aquest context una de les tecnologies que està revolucionant el sector logístic és el Big Data que aplicat al sector, permet administrar la logística empresarial. Un gran avantatge és que no només contribueix a millorar els processos actuals, sinó que analitza el comportament del mercat per atendre les necessitats de cartera dels clients.

En termes generals permet optimitzar recursos, reduir costos, millorar índexs d’eficiència i maximitzar els nivells operacionals. Aquests beneficis han portat oportunitats de millora al retail i la logística.

Cada dia són més les empreses de distribució i logística que utilitzen el Big Data.

Què és el Big Data

El Big Data és una tecnologia que es ja s’aplica en diferents sectors socioeconòmics com negocis, govern, salut en el marc de la Transformació Digital del país.

Per a tots és ja conegut que en l’actualitat en un parell de dies es generen més dades que els generats al llarg de la història humana. En aquest sentit gràcies als avenços tecnològics cada vegada hi ha més mitjans per analitzar, processar i enviar informació a través de la xarxa.
Sota aquest panorama el Big Data són conjunts de dades i les seves combinacions. A causa de la seva gran grandària, complexitat i velocitat de creixement no resulta fàcil per a una eina convencional (base de dades, estadístiques convencionals o paquets de visualització) capturar-los, processar-los i analitzar-los dins d’un determinat temps.
El Big Data és tan potent que permet tot aquest processament en temps òptims i amb excel·lents resultats per a la presa de decisions.

Aportacions de l’aplicació del Big Data a la logística

● Ajuda a millorar els processos actuals de la companyia pel que fa: la recollida, processament i anàlisi de dades a gran escala a temps curts.

● Permet anticipar les tendències i comportaments del mercat, així com mancançes i possibilitats de millora per prendre decisions oportunes de negoci.

● Facilita als centres logístics calcular la ruta més convenient de recorreguts d’avions, vaixells o camions que porten mercaderies, a més de l’horari del retir o recerca del paquet.

● Permet mitjançant la seva plataforma de dades prendre ràpides decisions amb la recopilació de dades de diferents fonts en temps real.

● Facilita l’aprenentatge, processament d’operacions per a aconseguir una gestió fiable, fins i tot en condicions adverses per augmentar la productivitat.

● Gràcies al Big Data és possible gestionar un gran volum de dades d’una manera eficient: emmagatzemar i processar l’informació amb dades precises i un alt marge de confiança.

● Ofereix control eficient dels actius de l’empresa: matèria primera emmagatzemada, flota de vehicles, estoc, etc. Gràcies a això s’optimitzen els temps de distribució reduint despeses i temps.

● Permet segmentar la demanda de l’empresa mitjançant l’anàlisi de la informació dels clients amb vista a detectar els seus interessos, gustos i necessitats.