Inversión inmobologística 6 veces más grande que hace 10 años

Inversió inmologística 6 vegades més gran que fa 10 anys

Durant l’última dècada la inversió immobiliària logística global s’ha multiplicat per sis, marcant rècord al ubicar-se amb força en el centre de les estratègies d’inversió global representant el 20% del volum total de la inversió mundial en real estate durant el primer semestre del 2020 .
Inversión inmobologística 6 veces más grande que hace 10 años
Aquesta tendència és publicada a l’última actualització de l’informe “Impacts” de la consultora immobiliària internacional Savills Aguirre Newman.
L’informe revela que per primera vegada els volums d’inversió a nivell mundial relacionats amb el sector logístic van superar el 2019 l’activitat transaccional registrada en el sector retail, fins al punt que la rendibilitat obtinguda sobre transaccions de metres logístics es va situar a l’una de les oficines i de les de retail.

Dins de les principals conclusions es destaquen:

● Durant 2019 es van invertir 196 mil milions en el sector logístic (sis vegades més que el 2009).
● En 6,1% es va situar la rendibilitat mitjana global en immobiliària logística, només 10 punts bàsics per sobre de la mitjana global de les oficines.
● Per al primer semestre de 2020 es van efectuar transaccions per 534 milions d’euros logístics en el mercat espanyol.

L’auge del e-commerce davant la pandèmia

Per la seva banda el director de Savills World Research, Paul Tostevin, fa èmfasi en què l’increment de el comerç electrònic a nivell mundial va ser un factor determinant i catalitzador en el creixement de el sector logístic immobiliari.
Sobre aquest tema segons el Centre de les Previsions del CRR (Centre for Retail Research), a Europa occidental durant el que queda de 2020, les vendes en línia poden arribar a créixer un 31%, el que implica la penetració de el comerç electrònic passant d’un 12% a l’16%.
Per als Estats Units s’estima una xifra similar de penetració en un 14,5%, màxim històric segons eMarketer. No obstant això cap d’aquests dos mercats arriben als nivells registrats a la Xina que se situa en un 27% de penetració, valor que marca la tendència i auge a futur de les compres en línia.
Però segons Tostevin l’e-commerce no és l’únic factor que va incrementar la demanda d’espai logístic. La diversificació de la cadena de subministrament és un altre component que està donant lloc a l’increment de la demanda d’espai logístic i industrial en llocs estratègics propers als mercats de consum.

Altres aspectes de l’informe

L’informe de Savills també indica que el mercat logístic immobiliari a la Xina, es manté resistent, la qual cosa ha influenciat a l’Índia. Com aquest país és destí de fabricació alternatiu a la Xina pels baixos costos en mà d’obra, respatller governamental als negocis i obertura comercial, també està impulsant inversions rellevants en el seu sector logístic i industrial.
La consultora Savills també assenyala que és evident el creixement de el sector immobiliari logístic a nivell global. Mostra d’això és que hi ha una demanda sense precedents per part de grans inversors com Amazon i altres actors com companyies asiàtiques. El desafiament és buscar i trobar oportunitats d’inversió en actius logístics que impulsin la indústria. El futur és molt prometedor.