La Generalitat confia en la indústria logística per al creixement econòmic de Calatunya

Engegar una estratègia logística juntament amb els fons europeus Next Generation, serà l’aposta de la Generalitat per aconseguir la recuperació econòmica de Catalunya i el creixement sostingut de la seva economia.
La Generalitat confía en la industria logística para el crecimiento económico de Calatunya
Així ho va assegurar el secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat Isidre Gavín, que juntament amb el conseller d’Empresa i Coneixement, Ramon Tramosa, van presentar a inicis de març del 2021 via online des del port de Barcelona l’Estratègia Logística per a la Internacionalització  de l’economia catalana”.
 L’empresa pública de la Generalitat de Catalunya, CIMALSA, va ser l’encarregada de redactar aquest full de ruta amb projecció fins al 2040.
 El document fa èmfasi que la logística és un element estratègic per al país, la infraestructura del qual, a més de ser una inversió, és el mitjà per permetre el desenvolupament de les activitats de l’entorn.
 Addicionalment s’exalta el gran avantatge que té dos ports com el de Tarragona i Barcelona, ​​com dos actius claus en l’excel·lència logística.  De fet, aquests ports són considerats com a infraestructures que generen riquesa.

 L’estratègia

El document de l’Estratègia Logística per a la Internacionalització de l’Economia Catalana va ser realitzat per CIMALSA juntament amb la participació d’Empresa i Coneixement i al voltant de 120 institucions i professionals.
 Gràcies a la realització d’un procés obert i participatiu, es va aconseguir consolidar una estratègia integral que permet tenir un ampli cobriment del territori i del sector.  L’objectiu és assolir aliances i sinèrgies entre els agents públics i privats del sector.
 També serà el full de ruta definitiu per consolidar el sistema logístic català.  Com que el seu horitzó es projecta cap a les dues dècades següents, durant aquest temps s’hauran de prendre decisions que permetin assolir l’objectiu final: millorar el posicionament de Catalunya al món econòmic global.
 Un altre dels reptes que es planteja al document és contribuir al reequilibri territorial a través del desenvolupament logístic de la regió i l’enfortiment dels clústers empresarials.  Amb això serà possible entendre el territori com una xarxa interconnectada.
 La formulació de l’estratègia es va fer basada en el concepte LAAS (la logística com a servei integral): servei al consumidor, al teixit productiu ia la ciutadania.  També se’n va considerar el component ambiental, l’equilibri territorial i la digitalització.

 El document consta de quatre apartats:

  1.  Diagnòstic de les condicions de lentorn.
  2.  Definició estratègica de les 5 línies de treball.
  3.  Establiment dun òrgan de gestió i governança del pla que vetllarà pel compliment dobjectius i indicadors.
  4.  Definició dels àmbits prioritaris dactuació, així com dels 5 grups de treball encarregats per al seu desenvolupament.

 Prioritats a curt termini (període 2020-2025)

  1. Competitivitat del component empresarial.
  2.  Coordinació, regulació i promoció del sector logístic.
  3.  Funcionalitat de la xarxa d infraestructures logístiques.
  4.  Aposta decidida per la sostenibilitat.
  5.  Agilitat del desenvolupament del sòl logístic i intermodal.
 Aquests 5 eixos de treball prenen vida a través de 19 projectes i 60 mesures específiques que es prioritzen segons la importància.  Cada projecte tindrà un responsable, un grup de treball, cronograma e indicadors de gestió.