El e-commerce impulsa al sector logístico durante la crisis sanitaria

L’e-commerce impulsa a el sector logístic durant la crisi sanitària

Enmig d’un panorama inestable i preocupant emmarcat per la crisi sanitària, el comerç electrònic i la tecnologia han estat els grans protagonistes.  Fins i tot durant la crisi aquests factors han contribuït a canviar els hàbits de consum que es preveuen siguin duradors i per què no, es tornin permanents.

El e-commerce impulsa al sector logístico durante la crisis sanitaria

L’assumpte és que davant la incertesa mundial per la falta d’una vacuna eficaç per aturar la malaltia i davant el difícil panorama econòmic internacional, la tecnologia s’ha convertit en l’aposta més prometedora per garantir la competitivitat.
 El que és evident és que el canal en línia ha anat creixent amb gran força a nivell mundial i Espanya no és aliena a això.  El millor de tot és que el desenvolupament de l’canal electrònic ha permès aprofitar tecnologies com la Intel·ligència Artificial o el blockchain que aporten competitivitat, rendiment i rendibilitat a el sector.

La resiliència a les cadenes de subministrament

Davant l’actual crisi mundial les empreses busquen a través de l’ús d’aquestes tecnologies millorar la visibilitat.  Un exemple d’això és el cas de la cadena agroalimentària que a través del comerç electrònic ha aconseguit oferir el subministrament oportú de productes atenent fortes demandes amb grans necessitats d’abastament.
 No obstant això i malgrat els esforços i èxits de les empreses de el sector logístic al mig de la pandèmia, la crisi ha estat un cop baix per al sector traduït en caigudes de facturació i en efectes sobre la competitivitat de les companyies.

Iniciatives en mobilitat

Sota aquest escenari s’estan desenvolupant dues iniciatives legislatives directament sobre el transport logístic:
Estratègia de Mobilitat: plantejada per l’Executiu amb la qual busca a futur resoldre el difícil entorn en què es desenvolupa la distribució urbana de mercaderies.  Una de les estratègies és la relacionada amb els hubs urbans amb els quals es vol solucionar els problemes de competitivitat en particular a la capital espanyola.
Transport per carretera: un sector de molta tensió pels debats sobre les condicions de càrrega i descàrrega.  S’espera establir punts en comú per a una bona negociació entre els actors de la cadena.
Unit a aquestes dues estratègies el sector està a l’expectativa dels directrius proposats per part de Ministeri d’Indústria en unió amb associacions sectorials a través de l’Agenda Sectorial d’el Transport i la Logística.  S’espera que l’Agenda plasmi el relacionat amb sostenibilitat i transició digital.

Repartiment urbà de mercaderies

Pel que fa a aquest aspecte han sorgit diverses iniciatives empresarials de el sector logístic que busquen impulsar projectes enmig d’un escenari inestable.

Alguns exemples:

  •  Maersk, líder en transport i logística, busca esdevenir un integrador logístic a través d’una plataforma tecnològica que permeti gestionar la cadena de subministrament d’extrem a extrem.
  • El Corte Inglés ha donat un gir cap a la omnicanalidad o l’ús de canals de comunicació (online i físics) per transmetre missatges als seus clients reals i potencials.
  • DIA i Amazon van ampliar el seu “Prime” a Sevilla on s’ha registrat un gran creixement d’enviaments de comerç electrònic.