Miembros de cadenas de suministro más dispuestas a compartir datos

Els membres de cadenes de subministrament més disposades a compartir dades

Abans d’iniciar-se la pandèmia mundial els actors que intervenen en tota la cadena logística de subministrament eren molt reticents a compartir dades. Després de l’emergència sanitària ara la logística es mostra més flexible en aquest assumpte causa de l’alta volatilitat al mercat de consum.

Miembros de cadenas de suministro más dispuestas a compartir datos

I és gràcies a aquesta incertesa que ha portat la pandèmia que la comunicació i col·laboració entre les empreses que fan part de la supply chain, han millorat notablement. Així ho manifesta Marc Sabata, director de Control de Producció i Logística de la multinacional Dens a Espanya. Segons el directiu el COVID li ha permès a la seva companyia tenir major empatia amb els seus proveïdors i clients i afavorir un flux adequat de les comunicacions.
Sabata afegeix que la competència ja s’ha de canviar per cooperació. D’aquest context hem de sortir tots junts amb objectius clars.
Al respecte David Castella, el Supply Chain Project Manager del fabricant Seat, també afirma que els partners digitals han contribuït a optimitzar les cadenes de subministraments. La seva tasca ha vingut afavorint el poder compartir dades de manera bidireccional, en temps real i amb transparència, tot amb la finalitat d’incrementar l’eficiència empresarial.
Castella afirma que el futur del sector estan en el desenvolupament de xarxes hiperconectadas que integrin cadenes logístiques adequades per a cada comanda. No obstant això assolir aquest objectiu implica una sèrie de reptes reconeixent que l’actualment la informació que es genera és difícil de comparar entre les cadenes logístiques i és molt esbiaixada.

Flexibilització davant de la incertesa del mercat

Altres experts coneixedors del mercat manifesten les seves opinions sobre el tema:

Stéphane Morel director d’Estratègia en Adquisicions a la multinacional farmacèutica Novartis afirma que és necessari millorar la col·laboració a l’interior de cada companyia com a l’exterior amb proveïdors i clients. El tema és de confiança, d’aconseguir un treball conjunt i unir competències individuals.
Per la seva banda el director d’Aprovisionament i Fluxos Logístics de Carrefour, Luis Alberto Báez, sosté que cada actor de la cadena de subministrament s’ha d’ubicar molt bé en el seu baula de la cadena, però mantenint una visió global de l’entorn per identificar les prioritats. Afegeix que cada vegada és més difícil anticipar-se als canvis a causa de l’entorn tan complex i la forma de salvar-lo és tractar d’adaptar ràpidament al que arribi.
Albert Prior, Supply Chain Operations Manager de l’empresa tecnològica HP a Espanya, diu que cal provar permanentment els plans de contingència del negoci projectats a futur perquè siguin realistes i àgils. També crida l’atenció sobre la necessitat d’incentivar permanentment l’adequat flux d’informació.
Experts com Ramon Xifré, professor associat i director d’investigació en ESCI-UPF, pensa que encara és difícil fer projeccions sobre el que passarà els propers mesos. Tot tot i que el Banc Mundial sosté que per 2021 s’evidenciarà el major nombre d’economies en recessió des de 1970. Xifré explica que l’Covid-19 va reforçar la tendència a la hiperglobalització que ja estava donant senyals d’esgotament.