Pel 2030, el sector de transport marítim reduirà les seves emissions contaminants en un 40%

Prenent mesures a curt termini i una estratègia adequada a llarg termini, la Cambra Internacional de Navegació, ICS, aspira que el transport marítim pugui reduir les seves emissions contaminants en un 40% per a l’any 2030, en correspondència amb els objectius de l’Organització Marítima internacional, OMI.

Les mesures que es prenguin a curt termini contribuiran a disminuir la petjada de carboni de la flota de vaixells existent. No obstant això la ICS també manifesta que a partir del 2020 es fan necessàries noves regulacions que accelerin la consecució dels objectius traçats.

Un dels exemples positius  per a la Cambra de Navegació és l’aplicació de l’Índex d’Eficiència Energètica en el disseny i construcció de vaixells, inclosos els portacontenidors.

Així mateix la Cambra espera que com més aviat es puguin aplicar aquestes i altres mesures a les navilieres per avaluar l’impacte dels nous límits d’emissions en els estats membres de l’OMI.

Una d’elles és la contractació d’auditories externes obligatòries per tal que les navilieres demostrin el que han fet per per millorar l’eficiència del combustible.

Altres mesures amb projecció

Països com l’Índia, la Xina i els Estats Units i alguns països sud-americans, no han mostrat cap interès en la iniciativa d’establir límits de velocitat per als vaixells al punt que s’han mostrat més preocupats per la pèrdua d’eficiència que implicaria l’augment dels temps de lliurament.

La Cambra insisteix en la importància que l’OMI estableixi estratègies clares per ajudar a la indústria a reduir les seves emissions en un 50% per a l’any 2050, a l’una amb el creixement del comerç. Això es podria aconseguir amb l’ús de sistemes de propulsió de zero o baixes emissions, el que implicaria el suport a programes d’Investigació i Desenvolupament.

El protagonisme de l’OMI

L’Organització Marítima Internacional, OMI, és un organisme especialitzat de les Nacions Unides amb la finalitat de promoure la cooperació entre la indústria del transport i els Estats per millorar la seguretat marítima i també prevenir la contaminació marina. En aquest sentit i com a autoritat mundial pot establir normes per garantir la seguretat, protecció i comportament ambiental del transport marítim internacional.

Segons l’OMI el transport marítim internacional constitueix el 80% del transport mundial de mercaderies entre nacions, comunitats i pobles. És considerat el sistema de transport internacional rendible, eficient i segur per a la majoria de les mercaderies que es mobilitzen.

Les normatives que es prenen en el si de l’Organització Marítima Internacional impacten tots els àmbits del transport marítim internacional des del projecte, construcció, dotació, equipament, funcionament i desarmament de vaixells. Això amb la finalitat de garantir que el sector continuï sent ecològic, segur i sobretot eficient en termes energètics.

El transport marítim busca el creixement econòmic sostenible. De fet sota el lideratge de l’OMI seus Estats membres juntament amb la societat civil i representants del sector del transport marítim, treballen de manera permanent per aconseguir una economia verda i un creixement ecològic-sostenible de la indústria.