Port de Tarragona busca ocupació total del sòl logístic al ZAL

Amb l’objectiu d’arribar a l’ocupació total, el port de Tarragona contractarà especialista extern en promoció de sòl logístic per a la Zona d’Activitats Logístiques, ZAL.
La incorporació de l’especialista serà per un any i mig, per a això el Port de Tarragona va obrir la licitació del contracte.

El principal objecte del mateix contempla l’assistència tècnica especialitzada en el desenvolupament de projectes de sòl logístic i industrial, així com la cerca, contacte i avaluació de potencials inversors per a la ZAL.
 El pressupost de licitació és de 177.870 euros i un valor estimat de 147.000 euros.
 Gràcies a aquesta contractació, l’Autoritat Portuària de Tarragona tindrà suport per avançar gestions a la comercialització de sòl logístic o industrial.
 Això inclou la identificació i anàlisi de potencials concessionaris, assessoria, anàlisi de viabilitat de propostes, redacció de contractes, diligències, elaboració de memoràndums d’entesa i plecs de concessió.
 Les tasques de l’especialista es desenvoluparan en tres etapes: la primera de disseny;  la segona la prospecció i la tercera a focalitzar en la implantació d’empreses a la ZAL.
 La meta és aconseguir l’ocupació total de la Zona d’Activitats Logístiques del port, per obtenir un màxim benefici i un retorn econòmic per al port que afavoreixi els resultats de l’operació i repercuteixi de manera positiva a la regió mitjançant la generació d’ocupació qualificada.

 Un mercat amb tot el potencial

 Tot i tots els inconvenients i la repercussió de la pandèmia, el Port de Tarragona per a inicis del 2021, va afirmar que més de 45 empreses a la Zona d’Activitats Logístiques, van manifestar gran interès a la ZAL per l’escassetat d’espai logístic proper  .
 L’expectativa és més gran, ja que és un territori per on passarà el Corredor Mediterrani que portarà directe al centre d’Europa.
 A més, el Port busca establir un flux intermodal entre la terminal de la Boella i la futura Terminal Intermodal de Guadalajara (Corredor d’Henares), amb la qual cosa els concessionaris de la ZAL tindran un fàcil accés al mercat del centre peninsular.
 Aquestes perspectives van impulsar la consolidació de la contractació de l’especialista extern en promoció de sòl logístic.
 L’Autoritat Portuària de Tarragona va manifestar que hi ha 15 operadors del sector immologístic interessats en la ZAL.  A més, 25 del sector logístic pròpiament i 5 empreses de transport.
 Els operadors interessats buscarien aconseguir una concessió en terrenys que per la seva situació són catalogats com a estratègics.
 Potenciar la ZAL suposa per al Port de Tarragona un salt per confirmar el paper de hub euromediterrani i projectar la infraestructura catalana com a potència logística.

 Com va néixer la ZAL

 Des que va néixer fa més de 30 anys, se l?ha considerat un projecte d?alt impacte econòmic.
 La idea va néixer el 1989, encara que els terrenys es van començar a comprar anys després i des de llavors la seva gestió no s’ha aturat i continua sent impulsada.
 De fet, la inversió estimada a la ZAL per als propers anys segons el Pla Director del Port de Tarragona 2020-2023 és de 30 milions d’euros.