Port de Tarragona va completar la seva major càrrega d’exportació d’aliments fins ara

Amb una càrrega de 46.200 tonelades d’alfals de l’empresa Noatum a bordo del buque Astra Perseus, el port de Tarragona va completar l’operació major d’exportació agroalimentària de tota la seva història.

La càrrega es va efectuar en el moll tarraconense de Castella Oest en un temps recent de 45 hores i el seu destí és el sud-est asiàtic.  Aquest moll està especialitzat en operacions amb aquest tipus de mercaderies.
Antes d’aquesta operació, les càrregues màximes registrades en el històric d’entrades i salades del port de Tarragona, només havien assolit les 30.000 tonelades.
Una vegada més es confirma que el hub logístic de Tarragona és la principal porta d’accés al país d’aquest tipus de productes.  Els seus usuaris finals son les empreses del sector guanyador d’Aragó, Lleida i les comarques de Barcelona.

Perspectives de recuperació

El port de Tarragona estima que amb el comportament de l’operació és possible recuperar les xifres de l’entrada i sortida de productes agroalimentaris i superar la cota dels 30 milions de tonelades.
De fet, el transport de aquestes mercaderies és un dels tràfics més importants a la zona, ja que hi ha empreses guanyadores i agrícoles que utilitzen el recinte portuari per a les seves exportacions.
Així mateix i en el que va corregir de 2021, les harines, cereals, forrajes i pensaments, son les mercaderies que més incrementen l’operació del port en més de 2,4 milions de tonelades.
Específicament amb l’alfals, l’autoritat portuària de Tarragona va moure 115.000 tonelades durant l’any 2020. Per 2021 ja s’ha registrat el moviment de 80.000 tonelades sense contar amb aquest últim cargament que portarà a superar les xifres de l’exercici anterior.
L’autoritat ha manifestat que “a pesar de la pandèmia, la recuperació va començar a evidenciar-se des d’agost de l’any passat amb l’augment de tots els tràfics fins i tot des del cinquè mes de l’any”.
Respecte a això, les dades de l’operació de maig de 2021 es veuran que es van mobilitzar 2,5 milions de tonelades (37,6% més que en 2020), però un 16,6% menys en comparació al 2019 en el mateix mes  .
En quant als sòlids a granel es registra en aquest mateix mes un augment interanual del 123%, superant les 569.000 tonelades en el mes de maig, després d’un abril de 2021 poc destacat.
El port també aposta per la recuperació mitjançant l’augment de la càrrega general, amb un increment del 71,5% en maig en comparació al mateix mes de 2020, amb 194.315 tonelades.

El Port de Tarragona: un enclavament de gran activitat

Tot es deu a un compte a més de la infraestructura portuària per a trànsit marítim, amb una excel·lent accessibilitat ferroviària a totes les instal·lacions de trànsit i una posició geoestratègica privilegiada que permet oferir un servei òptim tot l’any.
Encara s’observa el fantasma de la pandemia, segons el pla d’inversions del port de Tarragona 2020-2024, es projectarà destinar més de 330 milions d’euros amb el fin de millorar la connectivitat i l’accés del port amb la zona centre peninsular.