Sector logístico es uno de los favoritos para inversionistas en 2024

Sector logístic és un dels favorits per a inversors en 2024

El sector logístic espanyol emergeix com un dels destins més atractius per als inversors l’any 2024. Això perquè compta amb projeccions optimistes d’augment en la inversió del 10% respecte a l’any anterior. Cal destacar que per a 2023, es van registrar 1.150 milions d’euros en 58 operacions, amb un enfocament destacat en el segment ‘*middle *market’.

Sector logístico es uno de los favoritos para inversionistas en 2024

Repunt de la inversió en sector logístic

Les perspectives indiquen un repunt en la inversió, així com un augment gradual en els lloguers prevalgui, encara que a un ritme més moderat segons la consultora *CBRE. La demanda d’actius logístics a Espanya es veurà influenciada per diversos factors, incloent-hi la tipologia de la nau, la seva ubicació, tecnologia i sostenibilitat.

D’altra banda, segons l’últim *European *Investor *Intentions *Survey 2024 de *CBRE, el sector *inmologístico es posiciona com el favorit per al 34% dels inversors. De fet, es tracta d’un sector que supera al residencial i a les oficines. 

Des de la consultora van assegurar que dos terços dels enquestats que van preferir aquest segment anticipen una demanda d’ocupació estable o creixent en 2024. Un altre de les dades llançades per l’estudi destaca una preferència per actius moderns.

Així mateix, malgrat la desacceleració observada en 2023, el sector logístic manté fonaments sòlids. Un factor en el qual els analistes coincideixen que pot resultar positiu és que s’espera que la reducció dels tipus d’interès faciliti el tancament d’operacions en 2024. Els inversors continuaran mostrant interès en el mercat espanyol, enfocant-se en actius de menor grandària.

Augments a Barcelona

Les previsions d’ocupació assenyalen un augment en la contractació a Barcelona, mentre que en la Zona Centre s’espera un lleuger descens. Quant a les rendes prevalgui, es mantenen estables en la Zona Centre i augmenten a Barcelona, col·locant-la com la tercera ciutat europea amb la renda prevalgui més alta.

Cal destacar que la creixent escalada dels tipus d’interès ha exercit pressió a l’alça sobre la prevalgui *yield en termes de rendibilitat. Al tancament de 2023, aquesta va aconseguir un nivell del 5,35%, la qual cosa representa un augment de 60 punts bàsics en comparació amb finals de 2022. Es preveu que en 2024 es puguin realitzar ajustos lleugers per a adaptar-se al panorama del mercat, amb la reducció anticipada dels tipus que afavorirà l’estabilització cap a mitjan any.

Sustentabilitat

La certificació de naus logístiques ha experimentat un notable creixement en els últims anys, representant més de 10 milions de metres quadrats a Espanya. L’adopció de criteris *ESG (ambientals, socials i de governança) influeix en les perspectives de creixement de rendes a llarg termini.

Pel que fa a les àrees amb el major percentatge de naus certificades, en la Zona Centre sobresurten Illescas i Sant Ferran d’Henares. Aquests sectors alberguen nombrosos desenvolupaments recents, amb més del 80% i el 70% de la seva superfície d’estoc certificada, respectivament. D’altra banda, en l’extrem oposat es troben *Valdemoro i *Coslada, on l’estoc d’immobles és més antic, amb menys del 30% certificat.

En conclusió, el sector logístic espanyol continua sent atractiu per als inversors en 2024, gràcies a la seva naturalesa anticíclica i la seva importància com a refugi de valor en temps d’incertesa econòmica.

Imatge cortesia d’https://pixabay.com, a qui pertanyen tots els drets