Segons DHL, un 60% de les empreses no té una estratègia logística de comerç electrònic

Tot i que la majoria d’empreses són conscients del protagonisme del comerç electrònic pel que fa a la retenció i satisfacció dels clients, moltes d’elles encara no han implementat una estratègia integral.

Així ho conclou un estudi publicat per DHL Supply Chain (divisió de Deutsche Post DHL amb seu a Bonn, Alemanya), sobre l’evolució de les cadenes de subministrament en els entorns del comerç electrònic.

Així mateix la publicació revela que el 60% de les empreses B2B i el 70% de les empreses B2C fins ara estan treballant en la implementació de la seva estratègia. Però tot i així el 70% dels enquestats manifesta que el canal en línia és “extremadament important” per als seus negocis pel que fa a ingressos i volum de vendes.

Les principals conclusions

L’estudi es va realitzar després de realitzar una enquesta global a 900 responsables de la gestió logística i la cadena de subministrament relacionada amb el comerç electrònic en diferents països.

Dins de les seves conclusions posa de manifest que si una empresa no implementa una estratègia completa de comerç electrònic, pot arribar a afectar el bon exercici de les àrees crítiques, a reduir la capacitat de resposta per satisfer les expectatives del client i afectar el ritme de lliurament de productes, entre d’altres aspectes.

Nabil Malouli, global i-Commerce Product Lead en DHL Supply Chain assenyala que les companyies han d’adaptar contínuament els seus models de cadena de subministrament relacionats amb comerç electrònic, tenint com a eix principal cobrir les necessitats dels consumidors.

Segons l’expert sent àgils i evolucionant constantment és l’única manera que es poden fidelitzar els clients ja existents i captar nous.

Una altra conclusió important és que més del 50% de les empreses enquestades planeja realitzar algun canvi en la seva estratègia de distribució de comerç electrònic durant els propers 3-5 anys. De fet moltes organitzacions pensen aliar-se amb operadors logístics per augmentar capacitats i recursos i capitalitzar oportunitats de negoci en línia.

El secret per a l’èxit està en el fet que les empreses han d’assegurar-tenir la velocitat i agilitat necessàries perquè els seus models logístics s’adaptin ràpidament a les necessitats del client.

No obstant això un fet que no es pot desconèixer és que el cost que implica tenir una cadena de subministrament capaç d’afrontar els canvis i la necessitat d’una adaptació contínua, no és una cosa que totes les empreses puguin assumir.

En aquest sentit el millor afirma Nabil Malouli és associar-se amb una empresa especialitzada en logística que ofereixi tecnologia, experiència i flexibilitat per respondre a un entorn canviant i satisfer les canviants expectatives dels consumidors.

L’important en aquest context és reconèixer que els canvis en els hàbits de consum dels clients així com l’evolució i incertesa del mercat, obligaran en un futur pròxim a les empreses de comerç electrònic a buscar noves solucions de gestió logística que aconsegueixin l’equilibri entre el servei i el cost.

Resulta evident que l’e-commerce i la globalització són factors que obliguen a les empreses a modificar la seva estratègia logística i orientar-la cap a la sostenibilitat i el consumidor.